Det ser idyllisk ud, men overløbsbygværket her var for godt 50 år siden stærkt medvirkende til at udrydde alt liv i naturområdet - og det skaber stadig store miljøproblemer.

Løsning på vej for Danmarks nok mest forurenende kloakoverløb

Vejvand er kommet i fokus, og vi mangler sikre metoder til at måle og rense skadelige stoffer.

Mikroplast og andre stoffer fra vejvand skal renses bedre

 

Regional klimasikring af Roskilde Fjord og Isefjorden

Ugens vand: Vandløb og anden natur har det skidt – men der er også solstrålehistorier

Ugens vand: Vandløb og anden natur har det skidt – men der er også solstrålehistorier

Flot ser det ud, taget. Men dets forgængere ligger på bunden af søen og udgør et miljøproblem - sammen med gamle fosforpuljer.

Slotssø skal renses med ny brug af gammel teknologi

Badevandskvaliteten og andre fokusområder skal beskyttes, men det er for dyrt og bøvlet at få udledningen af spildevand til Øresund ned i nærheden af nul, lyder det nu fra københavnske politikere.

Nu bakkes der på politisk krav om nul-udledning til Øresund

ARTIKELDEBAT
Michael Rothenborg4 uger siden
Kære Nina. Tak for kommentar. Artiklen var til citat- og faktatjek i Geus' kommunikationsafdeling, der desværre ikke fangede fejlen. Det er rettet nu. bh, Michael, redaktør, WaterTech. PS:…
Nina Karin Svanborg1 måned siden
Underer mig over, at ingen har kommenteret denne artikel, hvori der er en eklatant oversættelsesfejl! - er der mon overhovedet nogen der læser Watertech?
Nina Karin Svanborg1 måned siden
Op gennem tiden har landmænd som boede nær vand brugt at høste grøde og tang til brug som gødning. Det er klart, at fordi man har forladt denne praksis, vil næringsstofferne hobe sig op, og…
Vandmiljøet skal skånes for medicinrester, men det er ikke samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, at sygehusene selv renser deres spildevand, som det skal ske her i Aalborg.

Stort sygehus vil selv rense spildevand - selv om eksperter fraråder det

Hidtil har man ikke måttet tage bestemmende hensyn til klimaeffekter i vandmiljøplanerne, og der er også andre eksempler på manglende helhedstænkning, påpeger fagfolk.

Der skal bygges bedre bro mellem klimahensyn og vandmiljø

Sluk tørsten med et minimalt klimaaftryk, opfordrer Postevand på sin karton. Men er det nu også minimalt - og set i forhold til hvad?

Papkartoner versus plastflasker – hvad er egentlig grønnest?

 

Vi kan få bedre drikkevand med grundvandsparker

Erik Arvin, professor emeritus, DTU Miljø
Jens Andersen, tidligere planchef, Hofor
Ugens vand: Lidt politisk handling – og en hel del træden vande

Ugens vand: Lidt politisk handling – og en hel del træden vande

I mange årtier diskuterede man slet ikke kloakoverløb. Men fra begyndelsen af 2010'erne var EU's Vandrammedirektiv med til at skabe øget fokus på vandmiljøet, og især det seneste år har problemet fyldt meget i debatten.

Hvordan får vi mest miljø for pengene i reduktion af kloakoverløb?

Alle større byer har forurenede grunde, men særligt hovedstaden er ramt på grund af sin industrielle fortid. Blå grunde er mistænkt for at have forurenet jord på grund af en branche eller aktivitet, der har været på ejendommen. Orange grunde er bekræftet forurenede med et stof, der kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

Fortidens industrisynder koster 100 års oprydning

Hillerød Forsyning har fået hård kritik for at lukke for meget spildevand ud i Pøle Å, men renser her i 2020 vandet bedre end tidligere - og har yderligere tiltag på vej for at nedbringe udledningerne. Her CTO Peter Underlin ved det rensede vand fra forsyningens nye renseanlæg.

Danmarks største sø får nemmere ved at ånde

Peter Underlin på toppen af det Henning Larsen-tegnede renseanlæg, der ikke kun har grønt tag, men også andre miljø- og klimamæssige fordele - der dog hidtil er blevet overskygget af de negative sider.

Nyt renseanlæg skulle danne skole - men er druknet i dårlige sager

Mens større stykker plastaffald udgør en fare for dyrelivet, så viser et nyt dansk forskningsprojekt, at mikroplast udgør en mindre trussel mod miljøet end frygtet.

Havbiolog afliver affaldsmyte: Mikroplast er ingen miljøkatastrofe

Kunstig ø skal finansiere 270 km 'næsten gratis' kystsikring

Ian Cridland, opfinder
Stilhed før storm – eller stilhed efter skybrud? Sejerøbugten, da solen brød igennem efter det voldsomme regnskyl i sidste weekend.

Ugens vand: Septemberskybrud, lange udsigter for bedre havmiljø - og små og store vandkriser

Med snablen i sporet. Oprensning af Fæstningskanalen i København er - endelig - i fuld gang (Se video nederst i artiklen).

Så suges der fosfor op af et af Danmarks mest forurenede naturområder

Storm i Storbritannien. Globalt set er de store havne dårligt rustet til det nye voldsommere klima, viser to nye undersøgelser.

Globalt er de store havne dårligt klimasikrede – de danske er bedre med

Vejle ligger nærmest i et badekar, hvis der er stormflod, skybrud eller bare kraftig regn. Her fra en af mange oversvømmelser; i januar 2007.

Havnen er ekstra udsat i en fjordby med ådal og stejle skrænter

Det ser idyllisk nok ud, men bunden er altså sumpet - ikke mindst pga. gamle fosforpuljer.

Forureningen, som det ikke rigtig kan betale sig at rense op

Grønlandsk mikrovandkraftværk skal også levere drikkevand

Grønlandsk mikrovandkraftværk skal også levere drikkevand

En storm i et glas spildevand - og det reelle problem

En storm i et glas spildevand - og det reelle problem

Danang Lufthavn set fra luften. Under Vietnamkrigen var området amerikansk luftbase og et hotspot for påfyldning af giften Agent Orange.

Oprensning efter Vietnamkrig kan overføres til Cheminova-giftdepot

Overser vi en 'grøn ælling' i debatten om det bløde vand?

En stærk dansk vandsektor betinger ny selskabsstruktur

En stærk dansk vandsektor betinger ny selskabsstruktur

Sommerens Vand: Vandmangel, oversvømmelser, kloak, klima - og nyt kronprins-fokus

Sommerens Vand: Vandmangel, oversvømmelser, kloak, klima - og nyt kronprins-fokus

Store dele af København måtte kæmpe for at få dråber ud af vandhanerne i søndags.

Nye UV-anlæg på hemmelig bakketop skal hindre tørlægning i hovedstaden

Vejbede aflaster ikke blot kloaksystemerne, men kan også være gavnlige for naturen. Her er et af slagsen på Langelinie i Odense.

Vejbede kan ofte være bedre end separatkloakering

Tip os om event

Har du et event, der kunne være relevant for Watertech?

Så tip os om eventet på kalenderpro@ing.dk