Ugens vand: Dråber i havet - bogstaveligt talt og i overført betydning

Ugens vand: Dråber i havet - bogstaveligt talt og i overført betydning

Nedbør med oversvømmelser, kun små fremskridt på drikkevandsbeskyttelsen, PFAS og andre problematiske stoffer i vandmiljø - og lydbølger som mikroplast-bekæmpelse
Ugens vand: Ukrudtsfrie fodboldbaner vs. rent drikkevand og andre - større - dilemmaer

Ugens vand: Ukrudtsfrie fodboldbaner vs. rent drikkevand og andre - større - dilemmaer

Nyt om drikkevand, kystbeskyttelse og anden klimasikring - inklusive genanvendelse af astronaut-tis
Rensning af drikkevand

WaterTech følger overvågningen af stofferne og beskriver den nye teknologi, der kan løse eller i hvert fald mindske problemerne.

Myndigheder vil kontrollere vandinstallationer for legionella

Myndigheder vil kontrollere vandinstallationer for legionella

Sundheds - Bolig - og Miljøministeriet har i en række svar til Folketinget åbnet lidt op for, hvordan problemerne med legionella fremover skal løses.

Seneste debat

Høje sandpriser forsinker kystbeskyttelse

Høje sandpriser forsinker kystbeskyttelse

Den globale mangel på sand breder sig som ringe i vandet, og resulterer nu også i, at danske kystprojekter udsættes på grund af høje priser.
Mysterium: Jordbærmarker kan være hovedkilde til Danmarks højeste DMS-koncentration

Mysterium: Jordbærmarker kan være hovedkilde til Danmarks højeste DMS-koncentration

I Marbæk ved Frederikssund er der målt 45 mikrogram DMS pr. liter grundvand; det højeste kendte i landet. Forureningsundersøgelserne viser, at en punktkilde i form af en tidligere maskinstation kun er en mindre del af forklaringen. Mistanken samler sig om gamle jordbærmarker.
Indblik
 
Tvivl om EU-vandmiljøkrav og renseanlægs effektivitet forsinker supersygehus

Tvivl om EU-vandmiljøkrav og renseanlægs effektivitet forsinker supersygehus

Nyt Odense Universitetshospital (OUH) vil selv rense sit spildevand. Det duer ikke, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, der nu har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med henvisning til EU's krav om 'god økologisk tilstand' i vandløb.