Ugens vand: Store problemer i stormens kølvand – og stigende pres på små vandværker

Ugens vand: Store problemer i stormens kølvand – og stigende pres på små vandværker

Medstifter af Sense Analytics Mathias Stephensen og direktør for Sorø Forsyning Anders Johansen diskuterer, hvordan softwaren eventuelt kan forbedres.

Machine learning fanger vandspild langt billigere

Pernille Sloth fra Novafos foran Harrestrup Å og arealet, der skal huse det første af mange regnvandsbassiner - for at forebygge oversvømmelser nedstrøms.

Her forebygges oversvømmelser, langt fra hvor de sker

Vandet herfra er renset med brunrust som led i Geus-forskernes pilotprojekt i Indien.

Magnetisme og rust kan rense drikkevand for arsenik

Projektleder Kristoffer Vrang på det sted, hvor kanalen fra Lyngby Sø ender i dag. Den skal fremover kunne løbe videre gennem hele bymidten - for at sikre mod oversvømmelser og forurening af Mølleåen.

Fra befæstning mod tyskerne til forsvar mod klimaændringer

Havnearbejdere spuler fisk hen til pumpen, som losser fisken til TripleNines fabrik i Thyborøn. Det er bl.a. her i lastrummet, at der kan spares mange liter vand.

Ny teknologi kan halvere vandforbrug i fødevarebranche

ARTIKELDEBAT
Søren Erikstrup3 uger siden
Jeg er helt enig med mine fire kollegaer i, at rigid lovgivning bremser det store klimabidrag vandforsyningsselskaberne (dem der er underlagt Vandsektorloven) kan levere "gratis" i de…
Søren Erikstrup4 uger siden
Problemerne med målerdata mellem vandværker og spildevandsselskaber stammer helt tilbage fra Folketinget vedtog lovene om afregning af spildevand efter målt vandforbrug, som skete lang tid…
Michael Rothenborg3 måneder siden
Hej Søren Spændende input. Har du lyst til at uddybe og skrive et Synspunkt om det - så vil vi meget gerne lægge spalteplads til. bn, Michael, redaktør, WaterTech

The missing link: validering af vandmålinger

Ugens Vand: Hvordan kan vandsektorens forgreninger spille bedre sammen?

Ugens Vand: Hvordan kan vandsektorens forgreninger spille bedre sammen?

Thyborøn synker - og nu har manden, der fandt ud af det, fået en fornem pris

Thyborøn synker - og nu har manden, der fandt ud af det, fået en fornem pris

København og andre danske byer kæmper med, at afstrømning fra tag- og vejvand kan forurene vandområder, så de ikke kan leve op til kravene om god økologisk og kemisk tilstand.

Nye regler om rensning af regnvand er nødvendige

To miljø- og klimachefer med én fælles hovedpine: Jørgen Lund Madsen og Mikkel Balskilde Hansen ved en af de søer, der ikke kan tåle særlig meget forurenet regnvand.

Kemiske stoffer i tagvand belaster søer og vandløb

Aalborg er blandt de større danske byer, der har gang i forskellige tiltag for af aflede og rense mere regnvand.

Forurenet regnvand sætter skub i separatkloakering

Miljøminister Lea Wermelin vil se »fordomsfrit« på alle konkrete forslag fra vandsektoren, der kan fremme den grønne omstilling.

Miljøminister positiv over for vandbranche-forslag

Lars Schrøder fra Aarhus Vand kæmper for både CO2-reduktion og eksportboost i regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi.

Vand skal ikke drukne i regeringens mange klimapartnerskaber

Danmark som vandets supermagt

Danmark som vandets supermagt

Jens Kolind , Vicepræsident, Household Care Global Marketing fra Novozymes
Har små vandværker og renseanlæg stadig en berettigelse?

Ugens Vand: Kan småt være godt nok? Eller er større altid bedre på vandområdet?

En række danske virksomheder har problemer med udledning af kviksølv og andre miljøfremmede stoffer, og Miljøstyrelsen beder nu vandbranchen om hjælp til rensning, så vandområder ikke får dårligere tilstand. Her et overløbsbygværk ved Utterslev Mose i København.

Miljøstyrelsen til vandbranchen: Hjælp os med at rense for kviksølv

Biofos er blandt de virksomheder i vandbranchen, som påpeger, at skrappere miljøkrav ville give et økonomisk incitament til at blive mere bæredygtige.

Vandbranchen til politikerne: Stil skrappere krav til os

Det ser måske lidt kedeligt ud i sådan en laboratorie-opstilling. Men lykkes det, kan elektrokoagulering forbedre både miljø, arbejdsmiljø og økonomi på renseanlæggene.

Strømførende jernplader skal gøre renseanlæg grønnere

Region Syddanmark har frikendt en stærkt forurenet tjæregrund i Nyborg for at skade vandmiljøet i Storebælt, men beslutningen møder skepsis, og den principielle sag rejses nu i Folketinget.

Siver der tjærerester og andet skidt ud i Storebælt herfra?

Siden 2014 har Nature Impact lavet afstrømningsmålinger på grønne tage, bl.a. her ved Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Grønne tage kan tage vand – men er det noget, der batter?

Årets Vand: Et år med stigende bølgegang – men også fortsat dødvande

Årets Vand: Et år med stigende bølgegang – men også fortsat dødvande

Usædvanlig mange danske vandvirksomheder ligger i en radius på kun godt en halv times bilkørsel fra søhøjlandet omkring Silkeborg (her Mossø ved Skanderborg). Hvorfor mon?

Hvorfor er der et østjysk Vandhøjland?

Helt urenset drikkevand er en myte; det beluftes og sendes gennem filtre alle steder - også her i Hjørring, som derudover bruger aktivt kul.

Urenset drikkevand er »en Morten Korch-forestilling om Danmark«

Biolog Kim Michelsen foran U11 - det kloakoverløb, der har (for)fulgt ham næsten hele hans liv, og som stadig lukker alt for meget fosfor ud i naturen.

U11 – kloakoverløbet, der dræbte hovedstadens største ferskvandsområde

Postdoc Jing Ai fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet blander en grøn rust-suspension med benkul i en handskeboks.

Rust og forkullede knogler skal give renere grundvand

Kommunerne omkring Værebro Å i Nordsjælland har gentagne gange oplevet store oversvømmelser som her i 2017. Men først for nylig er der kommet rigtig gang i samarbejdet over kommunegrænserne.

Regioner vil være med til at klimasikre åer og kyster

»Man skal sgu tale om vand, ikk’?«

Den erfarne naturgenopretter Mogens Bjørn Nielsen ved en af de kraftigste pumpestationer i Danmark; i Fannerup på Djursland. I baggrunden den gamle sø, der visse steder ligger mere end to under havets overflade.

Kan det betale sig at genskabe Jyllands største sø?

Undersøgelser på Himmark Strand har vist, at de mange tons industriaffald her falder ind under betegnelsen 'generationsforurening'.

Flere mega-forureninger kan gemme sig