Med snablen i sporet. Oprensning af Fæstningskanalen i København er - endelig - i fuld gang (Se video nederst i artiklen).

Så suges der fosfor op af et af Danmarks mest forurenede naturområder

Storm i Storbritannien. Globalt set er de store havne dårligt rustet til det nye voldsommere klima, viser to nye undersøgelser.

Globalt er de store havne dårligt klimasikrede – de danske er bedre med

Vejle ligger nærmest i et badekar, hvis der er stormflod, skybrud eller bare kraftig regn. Her fra en af mange oversvømmelser; i januar 2007.

Havnen er ekstra udsat i en fjordby med ådal og stejle skrænter

Det ser idyllisk nok ud, men bunden er altså sumpet - ikke mindst pga. gamle fosforpuljer.

Forureningen, som det ikke rigtig kan betale sig at rense op

Grønlandsk mikrovandkraftværk skal også levere drikkevand

Grønlandsk mikrovandkraftværk skal også levere drikkevand

En storm i et glas spildevand - og det reelle problem

En storm i et glas spildevand - og det reelle problem

ARTIKELDEBAT
Michael Rothenborg3 dage siden
Kære Nina. Tak for kommentar. Artiklen var til citat- og faktatjek i Geus' kommunikationsafdeling, der desværre ikke fangede fejlen. Det er rettet nu. bh, Michael, redaktør, WaterTech. PS:…
Nina Karin Svanborg6 dage siden
Underer mig over, at ingen har kommenteret denne artikel, hvori der er en eklatant oversættelsesfejl! - er der mon overhovedet nogen der læser Watertech?
Nina Karin Svanborg6 dage siden
Op gennem tiden har landmænd som boede nær vand brugt at høste grøde og tang til brug som gødning. Det er klart, at fordi man har forladt denne praksis, vil næringsstofferne hobe sig op, og…
Ugens vand: Cirkulær økonomi og effektivitet – både på den dårlige og den grønne måde

Ugens vand: Cirkulær økonomi og effektivitet – både på den dårlige og den grønne måde

Danang Lufthavn set fra luften. Under Vietnamkrigen var området amerikansk luftbase og et hotspot for påfyldning af giften Agent Orange.

Oprensning efter Vietnamkrig kan overføres til Cheminova-giftdepot

Spildevandsprøver kan afsløre lokal corona-smitte før udbrud

Spildevandsprøver kan afsløre lokal corona-smitte før udbrud

Man kan stadig drikke fra fontænerne i Rom – trods tørkelignende tilstande og corona-krise.

Den evige stads vandforsyning er ved at løbe tør

Udviklingschef Søren Gabriel ved et eksempel på et naturbaseret regnvandsbassin i Albertslund, der kan klare en 25-årshændelse.

Når (grimme) regnvandshuller i jorden kommer til kort

Fredensborg er en af de få kommuner, der bruger dobbeltprofileret vandløb som grønt virkemiddel; her Usserød Å i Kokkedal.

Et klima- og miljøvirkemiddel, der bruges for sjældent

Overser vi en 'grøn ælling' i debatten om det bløde vand?

Ugens vand: Efterslæb på vandplaner, forsyningsballade og gang i kystsikring

Ugens vand: Efterslæb på vandplaner, forsyningsballade og gang i kystsikring

Her i Gladsaxe har man styr på kloakindsatsen, men i mange andre kommuner kniber det med at leve op til EU's regler om bedre rensning af spildevand.

Stort efterslæb med kloakering – til skade for vandmiljøet

Holbæk Fjord ser smuk ud fra oven, men vandmiljøet kan have taget skade som følge af stort efterslæb på kloakering og anden spildevandsindsats.

Én kommune mangler spildevandsindsats på op mod 3.500 ejendomme

Eksportinstrumenter og –strategi kan hjælpe vandsektoren

Eksportinstrumenter og –strategi kan hjælpe vandsektoren

Efter næsten syv års kamp er Philip Lange Møller og de andre beboere i Jyllinge Nordmark endelig ved at få en effektiv beskyttelse mod stormflod fra fjorden.

Strandet digebyggeri genoptaget – helbred vægter tungere end udsigt

I områder med tung trafik som f.eks. Esplanaden her kan hængsler på klimaristene gå i stykker, og så begynder de at klapre højlydt. Der er også problemer med at holde skidtet væk fra dem.

Klimatiltag i gadeplan plages af støj og snavs

Vi udleder for lidt regnvand

Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Ph.D. og fagspecialist hos Orbicon|wsp, Orbicon wsp
Ugens vand: Bedre data, gode og dårlige bakterier - og større miljøindsats-behov

Ugens vand: Bedre data, gode og dårlige bakterier - og større miljøindsats-behov

Brandøvelse med Crashtendere i maj 2012. Det er bl.a. fra brandslukningsskummet, at der kan være sivet PFAS-forbindelser ud i vandmiljøet.

PFAS-forbindelser fra brandøvelser har kurs mod vandmiljøet

Svostrup Kro og andre dele af Gudenåen oplevede voldsomme oversvømmelser i vinter, og det er svært for kommuner og borgere omkring åen at blive enige om, hvordan man skal løse klima- og miljøproblemerne.

Løsning af vandkonflikter - fra Jordanfloden til Gudenåen

En ny rapport anviser en vej til at måle kloakoverløb mere effektivt - hvilket i sidste ende vil gavne vandmiljøet.

Ny rapport: Billigere end antaget at måle og bremse kloakoverløb

Nogle tyndtbefolkede britiske kyststrækninger skal rømmes, fordi det ikke kan betale sig at sikre dem mod vandmasserne.

Briterne tør godt udpege kyster, der ikke skal sikres

Reglerne for kystbeskyttelse ligger hos forskellige myndigheder og tolkes også meget forskelligt. Men en overordnet plan for området har lange udsigter.

Helhedsplan for kystsikring udskudt - igen

Tom Juul Andersen drikker et glas vand, som hans eget firma har destilleret - med en teknologi, som nu er blevet omdrejningspunkt i en global patent-diskussion.

MIT lancerer samme vandteknologi som dansk startup – 10 år efter

Vandgang 2020: Hvad skal vi bruge det kommende efterår til?

Vandgang 2020: Hvad skal vi bruge det kommende efterår til?

Tekniker Claus Andersen i færd med at installere måleudstyr på et overløbsbygværk på Sydsjælland.

Det er (næsten) en videnskab at måle kloakoverløb  

En stærk dansk vandsektor betinger ny selskabsstruktur

En stærk dansk vandsektor betinger ny selskabsstruktur