Esben Ravn Iversen fra Niras og Ida Dahl-Nielsen fra Naturstyrelsen med oversigtskort foran den gamle pumpestation, der snart skal slukkes.

Fra landbrug til sjapvand - til glæde for alle

Atlanterhavet bliver endnu mere brølende i fremtiden, og et af de steder der kommer til at mærke det hårdest, er Portugal.

Orkaner har kurs mod 'Helvedes Mund'

Tænk på det stigende grundvand som en ressource

Tænk på det stigende grundvand som en ressource

Hans Jørgen Henriksen , Seniorrådgiver fra Geus
Machine learning kan finde de mest slidte kloakledninger

Machine learning kan finde de mest slidte kloakledninger

Skt. Jørgens Sø her får alligevel ikke en skybrudspark, og Bispeengbuens nedrivning haster ikke så meget, som man troede. Begge dele indgik i hovedstadens klimasikring. Forvaltningen undersøger nu alternativer til parken ved søen.

Ny tvivl om skybrudsparker skaber ikke hul i hovedstadens klimaplaner

Der skal tænkes i helhedsløsninger, hvis Vestkysten skal beskyttes

Der skal tænkes i helhedsløsninger, hvis Vestkysten skal beskyttes

ARTIKELDEBAT
Michael Rothenborg1 uge siden
Hej Søren Spændende input. Har du lyst til at uddybe og skrive et Synspunkt om det - så vil vi meget gerne lægge spalteplads til. bn, Michael, redaktør, WaterTech
Søren Erikstrup1 uge siden
Medfinansieringsbidraget blev opfundet af den daværende regering og KL, således at kommunerne kunne undgå at trække penge op af lommen og i stedet lade kommunens brugerfinansierede…
Søren Rosenkrantz Riber2 uger siden
Danmark udfordres vel vandteknisk på 3 fronter: Stigende havvand pga. øget afsmeltning og stigende havtemperatur Stigende niveau af øvre grundvandslag Terrænsænkning pga. især punkt 2. Vi…
Forsidebilledet på Geus' rapport om udvaskning af pesticider viser en hvedemark. Netop vinterhvede er en af de afgrøder, som ofte bliver sprøjtet med azol-midler, som nu findes i grundvandet.

Udbredte svampemidler fra landbruget forurener det danske grundvand

Venedig oplever de værste oversvømmelser i 50 år. Dette billede er dog en visualisering. Se links til fotos nede i artiklen.

Skal vi sikre mod tre meters havstigning? Hvor trygge bør vi i det hele taget være på vandområdet?

Her blev der i oktober udført skråningsbeskyttelse i form af skræntfodssikring ved Vejby Strand i Gribskov Kommune – efter at Kystdirektoratet ellers i første omgang havde givet afslag. (Se arbejdet i fuld gang på foto nederst)

Renæssance for hård kystsikring

Nye væsentlige vandregler på vej

Nye væsentlige vandregler på vej

To ud af tre grundvandsprøver er forurenet med pesticider

To ud af tre grundvandsprøver er forurenet med pesticider

Det var her i bassinerne på Islevbro Vandværk i Rødovre, at mikroorganismen comammox Nitrospira først blev opdaget.

Nyopdaget bakterie væsentlig for rensning af drikkevand

Regnvandet på vejen her er en undtagelse, for det flyder ikke ned i kloakken og er med til at skabe oversvømmelser. Det renses og løber ud i et vandløb i den lille park til venstre.

Vejvand bør bremses før kloakken

Vand skal langt højere op på EU’s miljøpolitiske dagsorden

Pernille Weiss , Europa-parlamentariker fra Konservativt Folkeparti
Ugen har blandt meget andet budt på fornyet diskussion for og imod forskellige kystsikringsmetoder. Her et udsnit af den bedst beskyttede del af Lønstrup i Nordjylland.

Når det regner med grønne forskningsmidler, drypper det på vandsektoren

Et par af de sommerhuse, der er faretruende tæt på kanten i Lønstrup.

Sommerhusejere stævner staten for manglende kystbeskyttelse

Heine Madsen på terrassen af sit sommerhus - med den svindende klint til højre og Rubjerg Knude Fyr i baggrunden.

Et liv på kanten – med håb om bedre beskyttelse

Udskældt klimaregel ind i forhandlinger om finanslov

Udskældt klimaregel ind i forhandlinger om finanslov

Professor Marina Bergen Jensen foran den multifunktionelle klimaskærm.

Skybrud bør håndteres ved kilden

Danmark oplever stigende mængder vand, både fra siden, fra oven og fra neden - og det er langt fra altid, at udfordringerne håndteres hensigtsmæssigt.

Stigende mængder vand skal håndteres mere fornuftigt

Helt urenset drikkevand er en myte; det beluftes og sendes gennem filtre alle steder - også her i Hjørring, som derudover bruger aktivt kul.

Urenset drikkevand er »en Morten Korch-forestilling om Danmark«

Klimasikring på vej op i gear

Klimasikring på vej op i gear

Skybrudstunnelen under Vigerslevparken i Valby her er cirka 3 meter i diameter. Den nye bliver 4,7.

Både mennesker og natur sikres med Danmarks største skybrudstunnel

Daglig leder af Vestamager pumpedigelag Sven Norup foran havet, der ser roligt ud denne dag - men i januar 2017 var det blot 5 cm fra at skylle over det gamle dige i baggrunden.

Stort hul i kystbeskyttelsen af hovedstaden er nu lukket

Boligkøbere er i øjeblikket nærmest på herrens mark ift. det nye klimas påvirkning, påpeger to professorer. De anbefaler indførsel af et klimamærke - efter samme model som energimærket.

Boligkøbere får ikke nok klima-oplysninger 

Holland har en århundredelang tradition for at sikre kysterne mod Nordsøen, her et dige ved Vlissingen.

Holland viser vejen på kystbeskyttelse

Camilla Hvid, Nina Caspersen og Bo Bonnerup diskuterer planerne for renovering af Ålebækken renseanlæg - der ikke er effektivt nok i dag: Cirka 20 gange om året fosser opspædet spildevand som her direkte ud i Mølleåen via rørføringen til venstre.

Fra gråt spildevandsanlæg til grøn ruinpark

Biolog Kim Michelsen foran U11 - det kloakoverløb, der har (for)fulgt ham næsten hele hans liv, og som stadig lukker alt for meget fosfor ud i naturen.

U11 – kloakoverløbet, der dræbte hovedstadens største ferskvandsområde

Biofos her er et af de relativt få vandselskaber, der arbejder seriøst med nedbringelse af lattergasemission. Det skal der laves om på nu.

Bedre vilkår for reduktion af lattergas

Økonomisk regulering understøtter en effektiv grøn omstilling Økonomisk regulering understøtter en effektiv grøn omstilling

Økonomisk regulering understøtter en effektiv grøn omstilling