Halvårets vand: Det forsømte forår

Halvårets vand: Det forsømte forår

Set med vandsektorbriller var de første seks måneder af 2022 igen alt for præget af udsættelser: Fra myndighedsside blev der især trådt vande på drikkevandsbeskyttelse, PFAS-oprensning, vandsektorlov og helhedstænkning.
25. jun
Ansvaret for håndtering af kilder til forurening af drikkevandet trænger til et eftersyn

Ansvaret for håndtering af kilder til forurening af drikkevandet trænger til et eftersyn

Der er brug for at give lovgivningen et eftersyn i lyset af de udfordringer, som stadigt mere komplekse forureninger fra punktkilder og fladekilder giver. Sådan skriver Bente Villumsen, enhedschef for Videnscenter for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.
Af Bente Villumsen16. jun
 
 
Forureningsdetektiver: Gammelt opsporingsværktøj kan også bruges til PFAS

Forureningsdetektiver: Gammelt opsporingsværktøj kan også bruges til PFAS

En jysk forsyning havde problemer med store mængder PFAS i slammet på et af sine renseanlæg. Punktkilden, en metalvirksomhed, blev opsporet ved hjælp af et allerede kendt sensorværktøj.
14. jun
Økonomiaftale: Kun mindre millionbeløb til stærkt problematiske PFAS-grunde

Økonomiaftale: Kun mindre millionbeløb til stærkt problematiske PFAS-grunde

Ønsket var 100 millioner årligt, og det blev bakket op af oppositionspartier, men den stramme økonomiaftale mellem regering og regioner afsatte kun 20 til oprydning af PFAS-grunde. Det er dog en start, mener regionsformand.
10. jun