Walter Brüsch

Walther Brüsch

geolog og seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
Walter Brüsch er geolog og seniorrådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening. Han har gennem mere end 30 år arbejdet med vandets kredsløb og med transport og omsætning af naturlige og miljøfremmede stoffer i grundvandet. Desuden har han arbejdet med forekomst af sprøjtegifte og deres nedbrydningsprodukter i det nationale grundvands-overvågningsprogram, GRUMO, og i Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand, VAP.