Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet, og er organiseret i fem forskellige centre:

  • Center for Rent vand
  • Center for Sikker kemi
  • Center for Grøn produktion 
  • Center for Rig natur
  • Center for Stab

Styrelsen administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse, der skal sikre ren luft, vand og jord og gode levevilkår for mennesker, dyr og natur. Miljøstyrelsens opgaver spænder vidt - fra at forberede beslutninger for miljø- og fødevareministeren og Folketing over administration af regler til at være klagemyndighed i forhold til en række afgørelser.

(Virk, Miljøstyrelsen)