Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet blev oprettet i juni 2015 som en sammenlægning af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug. Den 19. november 2020 blev ministeriet delt i to: Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljø- og Fødevareministeriet bestod af departementet, fem styrelser og den selvejende institution Madkulturen.

De fem styrelser var Fiskeristyrelsen, Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet.