Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning

Teknik og Miljøforvaltningen beskæftiger cirka 2200 medarbejdere. 

Medarbejdere i serviceområdet Byens Drift har blandt andet til opgave at tømme skraldespande, feje, slå græs, pleje grønne områder og rydde sne. Deres kollegaer i serviceområdet Byens Anvendelse hjælper til med at sikre, at virksomheder overholder regler om natur- og miljøbeskyttelse og hjælper, når borgere eller andre vil noget med og i byen, fx holde et arrangement eller have tilladelse til at bygge nyt.

I serviceområdet Byens Fysik har medarbejderne fokus på at anlægge nye parker, pladser og cykelstier og lægge asfalt på de kommunale veje.

Fjerde serviceområde, Byens Udvikling, har blandt andet til opgave at tegne udviklingen af København som by, herunder klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner, affalds- og ressourceplaner og andre planer, der dækker hele byen.