Fremtidens Bæredygtige Landskaber

Parterne i Fremtidens bæredygtige landskaber (indtil 2020: Det åbne land som dobbelt ressource) arbejder sammen om, hvordan vi sikrer, at brugen af det åbne land gavner landbrug, klima, natur og vandmiljø og samtidig skaber bedre muligheder for attraktive landdistrikter og friluftsliv.