DTU Sustain

Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø er en afdeling på Danmarks Tekniske Universitet, der forsker i følgende temaer: 

  • Air, Land & Water Resources
  • Environmental Fate & Effect of Chemicals
  • Residual Resource Engineering
  • Urban Water Systems
  • Water Technology