Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er en dansk miljøorganisation, der er stiftet i 1911. 

DN er landets største med 130.000 medlemmer og 1.500 frivillige. 

DN er den eneste organisation, der kan rejse fredningssager, hvilket organisationen gør sideløbende med eksempelvis affaldskampagner, indsatser for kystsikring og forbud mod sprøjtegift.