Biofos

Biofos er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Selskabet renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på de tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet.

Arbejdsområder: Spildevand, energi, miljø.

Antal ansatte: ca. 170