Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S varetager opgaver for Assens Kommune på Vestfyn på vand-, spildevand- og affaldsområdet.

Assens Forsyning driver det offentlige kloaknet, der findes i kommunens byer og større bymæssige bebyggelser, samt i alt 8 renseanlæg, der renser spildevandet fra kloaknettet, inden vandet ledes til vandløb eller Lillebælt. Selskabet har desuden et enkelt vandværk under sig - Assens Vandværk.

Derudover har Assens Forsyning ansvaret for at indsamle dagrenovation og genbrugeligt affald og for driften af kommunens genbrugspladser.