Mere om Vandmiljø

Nu skal der styr på kemi i vandmiljøet

23. jun 2020 06:15

Danmark har i otte år overhørt kritik fra EU-Kommissionen af, at vi ikke kender nok til den kemiske tilstand i vores åer, søer og kystvande, erkender miljøministeren. Hun vil nu måle flere steder, opgradere beregningsmodellerne og fastsætte miljøkvalitetskrav for flere stoffer. Fagfolk kræver hurtigere indsats.

Vandkvalitet - 2020

access_time23. sep 09:30
place Skanderborg

Målgruppe Vandforsyningers driftspersonale, planlæggere og procesfolk, myndighedernes tilsynsmedarbejdere samt andre, hvis arbejde eller interesser relaterer sig til vandkvalitet i vandforsyningsbranchen. Mål Via indlæg, øvelser og diskussioner at give deltagerne viden om vandets fysiske, kemiske og bakteriologiske kvalitet, som sætter dem i stand til at prioritere og tage stilling til praktiske kvalitetsproblemer, der kan opstå inden for vandforsyningen.