Mere om Vandmiljø

Mikroplast måles langt mere præcist

19. sep 06:12

Der er begrundet mistanke om, at mikroplast kan skade vandmiljøet, og det har hidtil været uhyre svært at måle mængderne. Men tempoet i analysen af mikroplast er mangedoblet på et nyt laboratorium på Aalborg Universitet.

Nu skal der styr på kloakoverløb

12. sep 06:02

Miljøministeren vil give kommuner og forsyninger flere incitamenter til at reducere overløb til vandmiljøet efter kraftig regn. For eksempel kan nye afgifter komme på tale - når målingerne bliver præcise nok.

Samtlige bakterier i danske renseanlæg er nu kortlagt

10. sep 06:22

Hvordan får vi hurtigere fjernet skum fra bassiner og optimeret andre processer i renseanlæg? Det ved forskerne langt mere om, efter at de har kortlagt samtlige bakteriearter i de danske anlæg, som renser vores spildevand. Resultaterne er på vej ud på web i det, der med tiden skal blive til en global bakterieoversigt.