Mere om Vandmiljø

Klimasikring af Nørrebrogade Kvarteret i Fredericia

Max Friis , Civilingeniør  Fredericia Spildevand og Energi A/S , 23. maj 05:31

I april 2019 startede Per Aarsleff A/S gravearbejdet for Fredericia Spildevand og Energi A/S ved Indre Ringvej i Fredericia. Det var første spadestik forud for en ti år lang proces, men inden arbejdet begyndte, foregik der en grundig planlægningsproces. Nørrebrogade Kvarteret i Fredericia blev udvalgt til sanering af flere årsager, men især alderen på de eksisterende rør – som nogle steder overstiger 100 år – samt krav i Fredericia Kommunes Spildevandsplan om reduktion af aflastningsmængderne fra et nedstrøms overløbsbygværk var udslagsgivende for projektets igangsættelse.

Genbrug af regnvand – ja tak

Annette Raben , Direktør for Vand i Danmark  Rambøll Vand i Danmark , 16. maj 05:34

I årtier har vi været vant til at bruge rent drikkevand baseret på uforurenet grundvand og simpel vandbehandling til stort set alle vores vandbehov i husstande, erhverv og industri. Det giver en høj sikkerhed for en god vandkvalitet – og tager også hensyn til bl.a. miljø, natur og vandprisen. Men nu tyder noget på, at det dogme kan stå for fald.