Mere om Vandmiljø

Landbrugets indsatser for vandmiljøet kan ikke stå alene

Marie Østergaard , Seniorkonsulent ved Vand og Natur  Landbrug & Fødevarer , 28. maj 06:16

Kvælstofudledninger tillægges for stor vægt i vurderingen af forskellige presfaktorers skadevirkning på Danmarks vandmiljø. Det skyldes, at der ikke er taget højde for eksempelvis invasive arters påvirkning af vandmiljøet i de nuværende regnemodeller og overvågningsprogrammer. Det bør der laves om på, mener Marie Østergaard, seniorkonsulent i Landbrug & Fødevarers afdeling for Vand og Natur.