Mere om Ugens vand

Ugens vand: Mange steder er det uklart, hvor spildevand kommer fra – og hvad det har med sig

15. okt 2021 06:06

Der er en kendt sag, at spildevand kan løbe over ved kraftig regn, men nogle gange er der faktisk ikke tilladelse til den udledning – eller styr på, hvor spildevandet overhovedet kommer fra. I sagen fra Østjylland om den ulovlige udledning nær en børnehave i Skanderborg kan det tage flere år, før en løsning er på plads. Og den sag er tilsyneladende ikke unik: Ifølge Miljøstyrelsen er det ikke alle spildevandsselskaber, der ligger inde med udledningstilladelser for alle overløbsbygværker.

Ugens vand: Spildevand på afveje, og (tiltrængte) redningsplaner for drikkevandet

8. okt 2021 06:06

Vi begynder i spildevandet – der som bekendt ikke altid havner, hvor det skal: På Sydsjælland troede husejere, at dyr kloakseparering var nok til at forhindre spildevand i kældrene, men i år har flere af dem oplevet det – nogle endog for første gang. Forsyningen henviser til, at privatpersoner må have koblet regnvand ind i spildevandssystemet og/eller omvendt. I Østjylland er flere borgere forargede over, at spildevand løber ud ved bl.a.

Ugens vand: Ugen svømmede nærmest over med historier om vandforurening – plus lidt rense-opmuntring

1. okt 2021 06:06

Det handler mest om forurening i denne ugeopsamling. Vi begynder i drikkevandet, hvor Fyens Stiftstidende har fokus på, at der fortsat er store problemer med pesticider fra øens mange gartnerier. Det er en sag med mange mere eller mindre besynderlige aspekter. F.eks. lavede et gartneriteam byggesager i stedet for kontrol af ulovlige udledninger. Og endnu mere besynderligt: Branchen argumenterer, at det vil koste job at leve op til miljølovgivningen. Heldigvis er der gang i beskyttelsen af drikkevandet på andre fronter i og omkring Odense. F.eks.

Ugens vand: Spildevand, PFOS, bakterier, blødgøring, klimasikring og mere træden vande

24. sep 2021 06:06

Det har været en usædvanlig vandholdig uge på nyhedsfronten, både lokalt og nationalt. Så tilgiv redaktøren, hvis denne gennemgang bliver ekstra staccato. Vi begynder i spildevandet – med to eksempler på, at det går op for stadig flere, at regnvand også skal renses, hvis det ikke skal forværre vandmiljøet i nærheden. Det indarbejdes nu i en spildevandsplan for Vollsmose ved Odense, mens det ovre i Vestjylland er delvist overladt til husejerne at forhindre forurening af en sø – ved bl.a. at undlade at bruge krasbørstige stoffer til tagrensning.

Ugens vand: Nye indsatser for drikkevand og klimatilpasning på vej – meget langsomt

17. sep 2021 06:06

Den seneste uge har især budt på nyt på drikkevandsområdet. Der er f.eks. kommet svar fra miljøministeren på et Folketingsspørgsmål, om hvilke initiativer hun vil igangsætte for at sikre vores fremtidige grundvandsbeskyttelse. Spørgsmålet er stillet af Venstre, der bl.a. henviser til den nylige fælles henvendelse fra Danva, Danske Vandværker og DN med forslag om grundvandsparker m.m.