Mere om Ugens vand

Ugens vand: Vandløb og anden natur har det skidt – men der er også solstrålehistorier

23. okt 2020 06:06

Det har været et par uger med ret få nyheder på vandområdet, og vi begynder opsamlingen ude i naturen - hvor det åbenbart går ret skidt, overordnet set. Det Europæiske Miljøagentur erklærede ligefrem, at ’Europas natur er i frit fald’, dog med enkelte positive undtagelser, bl.a. for fugle i våd- og havområder. En anden undtagelse er Øresund, der vrimler med tun, marsvin og torskeyngel, men som dog heller ikke er fri for trusler. Hverken Øresund eller andre danske farvande trues tilsyneladende af mere havbrug, for nu fremlægges lovforslaget om et stop for udvidelser officielt.

Ugens vand: Lidt politisk handling – og en hel del træden vande

9. okt 2020 06:06

Der var mange politiske nyheder og andre begivenheder med betydning for vandsektoren i den forløbne uge - den sidste inden WaterTech holder udgivelsespause i efterårsferieugen. Vi begynder med en af de gode nyheder: Det er – endelig – blevet besluttet at udarbejde en eksportstrategi for vand. Som WaterTech tidligere har beskrevet har ikke mindst DI Vand arbejdet målrettet på at få en egentlig strategi, som man har det på andre områder, og nu har et bredt flertal i Folketinget vedtaget en aftale om ’Genstart af dansk eksport’.

Ugens vand: Septemberskybrud, lange udsigter for bedre havmiljø - og små og store vandkriser

2. okt 2020 06:06

Vi begynder dette tilbageblik på ugen med at kigge frem: Et voldsomt uvejr, der for anden gang på godt en uge er på vej til store dele af Vesteuropa, rammer også Danmark med regn og blæst. Især den østlige del af landet var sidste weekend igennem nogle våde timer med flere skybrud, værst gik det nok ud over Hørsholm, der af en eller anden grund har haft to meget voldsomme nedbørsepisoder på kort tid. Regnvejret var stort set ikke med torden, men generelt får Danmark flere kraftige tordenstorme i fremtiden; de opstår især pga.

Ugens vand: Cirkulær økonomi og effektivitet – både på den dårlige og den grønne måde

25. sep 2020 06:06

Der har været meget ballade om klapning af havneslam i Lillebælt de seneste måneder – og flere partier har foreslået, at forbuddet mod at dumpe forurenet materiale på land også skal gælde til søs. Nu ser det rent faktisk ud til, at også miljøministeren erkender, at det er et dårligt eksempel på cirkulær økonomi. I et svar til SF’s Rasmus Nordqvist skriver Lea Wermelin (S), at »vi skal passe bedre på vores havmiljø« - og så kommer det konkrete: »Aktiviteter til havs skal være natur- og miljømæssigt forsvarlige. Det gælder også klapning….

Ugens vand: Efterslæb på vandplaner, forsyningsballade og gang i kystsikring

18. sep 2020 06:06

Det blev endnu en uge med fokus på efterslæb. Men dog også på projekter, der endelig er kommet på rette spor igen. Vi tager lidt færre historier end sædvanligvis, men dykker til gengæld lidt dybere ned i dem. Først til vandløbene, hvor kun 30 procent af indsatsen ser ud til at nå i mål til tiden. Målet i de nuværende vandplaner, der løber fra 2015 til 2021, er at forbedre 3.600 kilometer vandløb til gavn for fisk, smådyr og planter, f.eks. ved genslynge dem, ved at lægge grus ud eller fjerne spærringer. Men det ser ud til, at vi kun når 1.100 km.