Mere om Synspunkt

Behov for bedre rammer for effektive klima- og miljøløsninger

Carl-Emil Larsen , Direktør  Danva , 4. jun 06:42

Valget til Europa-Parlamentet viste det. Forrige weekends store demonstrationer viste det. Meningsmålingerne siger det med stor tydelighed. Klima og miljø står højest på dagsordenen hos vælgerne. Hele 46 pct. siger, at klima- og miljøpolitik er mest afgørende for deres stemme, prioriteret over både sundhed og indvandrerspørgsmål. I vandsektoren er klima og miljø også højt prioriteret, men ikke kun i valgkampen.

Landbrugets indsatser for vandmiljøet kan ikke stå alene

Marie Østergaard , Seniorkonsulent ved Vand og Natur  Landbrug & Fødevarer , 28. maj 06:16

Kvælstofudledninger tillægges for stor vægt i vurderingen af forskellige presfaktorers skadevirkning på Danmarks vandmiljø. Det skyldes, at der ikke er taget højde for eksempelvis invasive arters påvirkning af vandmiljøet i de nuværende regnemodeller og overvågningsprogrammer. Det bør der laves om på, mener Marie Østergaard, seniorkonsulent i Landbrug & Fødevarers afdeling for Vand og Natur.

En trussel mod Danmarks drikkevandsforsyning

Jens Brandt Bering  Niras , 9. maj 06:15

Det er vitalt for det danske drikkevand, at en eventuel regional omstruktureringer efter valget ikke bliver en sparerunde på jord- og grundvandsforureningsområdet. Hvis regionerne nedlægges efter valget, kan det betyde, at kvaliteten af og tiltroen til vores drikkevand udhules, mener Jens Brandt Bering, forretningschef for forsyning i Niras.

Vi skal finde en løsning, hvis klimasikringsanlæg også skal virke i fremtiden

Anne Stalk , Specialkonsulent  Gladsaxe Kommune , 30. apr 06:07

LAR-anlæg etableres overalt i landet som led i klimasikring. Men er viden om deres placering er ikke offentligt tilgængelig, risikerer anlægs- og gravearbejde omkring LAR-anlæggene at sætte anlæggene ud af funktion. Anne Stalk, specialkonsulent i Gladsaxe Kommune, og Lene Stolpe Meyer, projektleder i Frederiksberg Kommune, giver her deres anbefalinger til deling viden om LAR-anlæg.