Mere om Synspunkt

Behov for bedre rammer for effektive klima- og miljøløsninger

Carl-Emil Larsen , Direktør  Danva , 4. jun 06:42

Valget til Europa-Parlamentet viste det. Forrige weekends store demonstrationer viste det. Meningsmålingerne siger det med stor tydelighed. Klima og miljø står højest på dagsordenen hos vælgerne. Hele 46 pct. siger, at klima- og miljøpolitik er mest afgørende for deres stemme, prioriteret over både sundhed og indvandrerspørgsmål. I vandsektoren er klima og miljø også højt prioriteret, men ikke kun i valgkampen.

Landbrugets indsatser for vandmiljøet kan ikke stå alene

Marie Østergaard , Seniorkonsulent ved Vand og Natur  Landbrug & Fødevarer , 28. maj 06:16

Kvælstofudledninger tillægges for stor vægt i vurderingen af forskellige presfaktorers skadevirkning på Danmarks vandmiljø. Det skyldes, at der ikke er taget højde for eksempelvis invasive arters påvirkning af vandmiljøet i de nuværende regnemodeller og overvågningsprogrammer. Det bør der laves om på, mener Marie Østergaard, seniorkonsulent i Landbrug & Fødevarers afdeling for Vand og Natur.