Mere om Spildevand

Få overblik over dit kloaknet i en web-app

19. mar 05:27

Med InflowGo, der er udviklet i et MUDP-projekt, kan forsyningerne få detaljeret viden om, hvor meget spildevand og uvedkommende vand fylder i specifikke dele af kloaksystemet. Man kan selv lave scenarier og dermed se, hvilke tiltag der er mest effektive.