Mere om Spildevand

Klimasikring af Nørrebrogade Kvarteret i Fredericia

Max Friis , Civilingeniør  Fredericia Spildevand og Energi A/S , 23. maj 05:31

I april 2019 startede Per Aarsleff A/S gravearbejdet for Fredericia Spildevand og Energi A/S ved Indre Ringvej i Fredericia. Det var første spadestik forud for en ti år lang proces, men inden arbejdet begyndte, foregik der en grundig planlægningsproces. Nørrebrogade Kvarteret i Fredericia blev udvalgt til sanering af flere årsager, men især alderen på de eksisterende rør – som nogle steder overstiger 100 år – samt krav i Fredericia Kommunes Spildevandsplan om reduktion af aflastningsmængderne fra et nedstrøms overløbsbygværk var udslagsgivende for projektets igangsættelse.