Mere om Separatkloakering

Ugen med vand: Ministeriums pesticidindsats kulegraves, solidariske vandværker, peanuts til forureningsbekæmpelse og kommuner i konkret klimaindsats

3. maj 06:06

Kære Læser I denne uge har fundet af pesticidrester i drikkevand igen domineret dagsordenen. Og nu vil Rigsrevisionen undersøge, om Miljø- og Fødevareministeriet har overvåget drikkevandet på tilfredsstillende vis. Det skriver flere medier, heriblandt DR. Desuden vil Rigsrevisionen undersøget om ministeriet har forvaltet dispensationer til pesticidanvendele tilfredsstillende, og ministeriet har fulgt op på de advarsler om fund af pesticider og pesticidrester, som ministeriet har modtaget.