Mere om Rammevilkår

Nye væsentlige vandregler på vej

14. nov 06:12

Regeringen inviterer vandsektoren til at være med til den grønne omstilling – og lover mere hensigtsmæssige regler for klimatilpasning. Samtidig er Energistyrelsen klar med de første ændringer af den økonomiske regulering af branchen.

Bedre vilkår for reduktion af lattergas

5. nov 06:11

Lattergas kan udgøre op mod 90 procent af CO2-udledningerne fra renseanlæg. Men der har hidtil ikke været tilstrækkelige incitamenter til at nedbringe dem. Der kommer snart flere, lover regeringen i et folketingssvar – men det er ikke nok, mener Dansk Miljøteknologi og SF.