Mere om Rammevilkår

Få skattefradrag ved investering i grøn omstilling

3. feb 2021 09:38

Et fradrag på 116 pct. frem til 2022 ved investering i driftsmidler, der ikke anvender fossile brændstoffer. Det er resultatet af en bred aftale om en grøn skattereform, der blev indgået i december 2020, skriver Envotherm i en pressemeddelelse. Envotherm laver maskiner til behandling af proces- og spildevand, der blandt andet deler spildevandet i to fraktioner; koncentreret affald og rent vand. Det koncentrerede affald skal bortskaffes, men udgør nu kun 1-5 pct. af den tidligere mængde. Derved nedsættes mængden af affald, der skal bortskaffes, kraftigt.