Mere om Oversvømmelser

Fejlfortolkning om regnvandsbassiner bremser teknologiudvikling

10. jun 2021 06:01

EU’s Vandrammedirektiv er mangelfuldt implementeret, når det handler om regnvandsudledninger: Kun én bestemt teknisk løsning accepteres, selv om andre kan være lige så gode eller bedre, påpeger eksperter. Miljøstyrelsen lover at tage problemet op på dialogmøder med kommunerne, og varsler også ændring af vejledning.