Mere om Miljø

Webinar: Regn & Afstrømning

access_time5. nov 10:00

Lektor på DTU, Hjalte Jomo Danielsen Sørup, fortæller om regn. Han har i sin forskning bl.a. arbejdet med at oversætte avancerede statistiske beskrivelser af regn til mere simple beskrivelser. Kristoffer Tønder Nielsen, ph.d. ved Envidan fortæller om den nyeste viden om afstrømning fra byens grønne områder med afsæt i sit ph.d.-projekt, der blandt andet inkluderede omfattende feltforsøg Signe Barnes, Scalgo afrunder mødet med at sætte de to indlæg ind i kontekst af Scalgo Live.