Mere om Machine Learning

Nyt pilotprojekt skal kortlægge, hvor nedbør trænger gennem jordoverfladen

10. dec 2019 12:19

Hvordan de stigende regnvandsmængder kan ledes væk fra jordoverfladen, afhænger af, hvor tæt jordoverfladen er; både i forhold til belægningstypen og -graden. Og af netop den grund har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering oprettet et pilotprojekt, hvis sigte er at udvikle metoder, der kan kortlægge de forskellige overfladetypers tæthed – fx græsmarker, asfaltveje o.l. – og derudfra vise, hvor nedbør trænger igennem.

Machine learning kan finde de mest slidte kloakledninger

19. nov 2019 06:11

Machine learning og anden AI har et kæmpe potentiale for besparelser i den danske vandsektor, viser både forskning og konkrete projekter. Har man f.eks. pålidelige oplysninger for en del af ledningsnettet, kan machine learning hjælpe med at fylde huller i data – og dermed give et bedre billede af, hvor man bør tv-inspicere først.