Mere om Kystbeskyttelse

Naturen skal beskyttes sammen med kysten

28. maj 2020 06:30

Både strandtudser, klyder og villaejere får glæde af et storstilet og EU-støttet synergiprojekt ved Odense Fjord. Den såkaldt naturbaserede kystbeskyttelse forbedrer højvandssikringen og udvider arealet med strandeng, så klimapressede arter får mere plads. Vandmiljø og klima tilgodeses også.