Mere om Klimasikring

Vandkamp #3 - Spræng skalaen

access_time31. aug 13:00

Hvordan undgår vi, at planlægningen af fremtidens blå, grå og grønne byer sker på for lille skala? Hvordan skaber vi langsigtede beslutninger, som rækker ud over den kendte tidshorisont? Det forsøger vi at finde svar på i Vandkamp #3, hvor vi dykker ned i måder at organisere og finansiere løsninger på, der muliggør holistisk planlægning på alle skalatrin. Sammen med Københavns stadsarkitekt Camilla van Deurs gør vi status over Københavns ambitiøse klimatilpasningsplaner, og vi ser på uudnyttede muligheder inden for de eksisterende regelsæt.

Ryk fremad i arbejdet med klimatilpasning i planlægningen

access_time1. sep 08:00
place Skærbæk

Den 1. og 2. september 2020 inviterer KL til Worklab med to dages intensivt arbejde med klimatilpasning i kommuneplan og/eller lokalplan. Tværfaglig planlæg for oversvømmelse og erosion Planloven fastsætter, at kommunerne skal forholde sig til oversvømmelse og erosion, når der planlægges i kommunerne. Worklab er et tilbud om hjælp til at rykke i det arbejde. KL har lagt programmet for Worklab sammen med Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen. De to dage byder på 23 arbejdstimer, hvor størstedelen af tiden, ca.