Mere om Grundvand

Webinar - Nye forskningsprojekter i Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram - VUDP

access_time23. jun 13:00

Hvor er vandsektoren på vej hen? DANVA holder webinar om nye forskningsprojekter i Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram - VUDP. Ni spændende og innovative forskningsprojekter er kommet godt fra start. De præsenteres på et DANVA-webinar den 23. juni kl. 13.00 – 15.00 På webinaret kan du høre om projekterne og de foreløbige resultater. Alle projekterne er finansieret af Vandsektorens eget støtteprogram: VUDP. Projektledere og eksperter fra forsyninger i hele landet giver status og forventninger til projekterne, der har fokus på både drikkevand, spildevand og klimatilpasning.

Grøn beskyttelse af blå ressource

26. maj 2020 06:30

Der er flere samarbejder på vej mellem forsyninger, kommuner og staten om at rejse skov for at sikre drikkevandet mod pesticidrester – og forbedre andre miljø-, natur- og klimaaspekter. Det foreløbigt største projekt finder man på Fyn.