Mere om Grundvand

DTU vil fjerne pesticidrester med ozon og bakterier

20. jun 06:29

Hverken aktivt kul eller bakterier har indtil videre vist sig effektive overfor DMS, som er den pesticidrest, der oftest findes i vandværkernes boringskontrol. Og oxidation kan skabe kræftfremkaldende biprodukter. Men forskere fra DTU Miljø er nu klar til at teste en ny løsning.