Mere om Forsyningsselskaber

Behov for bedre rammer for effektive klima- og miljøløsninger

Carl-Emil Larsen , Direktør  Danva , 4. jun 06:42

Valget til Europa-Parlamentet viste det. Forrige weekends store demonstrationer viste det. Meningsmålingerne siger det med stor tydelighed. Klima og miljø står højest på dagsordenen hos vælgerne. Hele 46 pct. siger, at klima- og miljøpolitik er mest afgørende for deres stemme, prioriteret over både sundhed og indvandrerspørgsmål. I vandsektoren er klima og miljø også højt prioriteret, men ikke kun i valgkampen.