Mere om Forsyningsselskaber

Medicinrester kan i højere grad renses på kommunale anlæg

18. mar 2021 06:09

Der er lokale forskelle, men det er oftest billigere og bedre at rense medicinrester på kommunale anlæg frem for decentralt på hospitaler. Der er også krav på vej fra EU om øget central rensning af disse og andre miljøfremmede stoffer, viser folketingssvar. Danva ser behov for at styrke grundlaget for myndighedens arbejde med at give de nødvendige tilladelser.

»Vi vil ikke separatkloakere bevidstløst«

4. mar 2021 06:23

De fleste forsyninger sværger til separatkloakering som løsning på overløb eller andre problemer med spildevand, viser ny undersøgelse. En nordsjællandsk forsyning går en anden, mere systematisk vej med målinger og mindre tiltag.