Mere om Forsyningsselskaber

Bedre vilkår for reduktion af lattergas

5. nov 06:11

Lattergas kan udgøre op mod 90 procent af CO2-udledningerne fra renseanlæg. Men der har hidtil ikke været tilstrækkelige incitamenter til at nedbringe dem. Der kommer snart flere, lover regeringen i et folketingssvar – men det er ikke nok, mener Dansk Miljøteknologi og SF.

Skybrud bør håndteres ved kilden

5. nov 06:18

Der tales meget om de blågrønne klimaløsninger, men hovedstadens skybrudsplan er reelt fyldt med traditionelle, grå rørløsninger – og det er uhensigtsmæssigt, siger professor på Københavns Universitet. Andre eksperter bakker op. Københavns Kommune afviser kritikken.