Mere om Forskning

Samtlige bakterier i danske renseanlæg er nu kortlagt

10. sep 06:22

Hvordan får vi hurtigere fjernet skum fra bassiner og optimeret andre processer i renseanlæg? Det ved forskerne langt mere om, efter at de har kortlagt samtlige bakteriearter i de danske anlæg, som renser vores spildevand. Resultaterne er på vej ud på web i det, der med tiden skal blive til en global bakterieoversigt.

En elektrisk snorkel, der kan rense søer

5. sep 06:25

Langt de fleste danske søer har fosforlagre, der giver flere alger, mindre ilt og dyreliv - og mere methan og grumset vand. Men nu vil et innovativt projekt give kunstigt åndedræt til naturens egen rensningsproces – på en billigere facon end hidtil.