Mere om Erhvervsfremme

Vand skal ikke drukne i regeringens mange klimapartnerskaber

4. feb 2020 06:10

Afgifter på udledning af lattergas og fjernelse af afgiften på overskudsvarme. Det er nogle de virkemidler, regeringen bør bruge for at få vandsektoren til at bidrage til Danmarks klimamål. Samtidig vil man få en eksportsucces med i købet, siger Lars Schrøder, sektorens højst placerede i klimapartnerskaberne.