Mere om Drikkevand

Brandhaner på den lokale dagsorden - Online kursus/webinar

access_time23. apr 10:00

Brandhaner på den lokale dagsorden Vandforsyningsstederne – forstået som brandhaner og ledningen fra forsyningsledningen til brandhanen - kan udgøre en forureningsfare, da stillestående vand disse steder kan give kvalitetsmæssige udfordringer for drikkevandet, ligesom lækager fra disse steder kan give anledning til forurening. Typiske udfordringer for de almene vandforsyninger er, at der ikke er midler hos de lokale beredskaber til at nedlægge overskydende brandhaner – og heller ikke til at gennemføre et eftersyn af disse frem til nedlæggelsestidspunktet.

DANVA: Hygiejnekursus online

access_time3. apr 09:00

Har du akut brug for et hygiejnebevis, for at kunne foretage arbejde for en vandforsyning, er dette kurset for dig. Dispensation Dette kursus, er et dispensationskursus fra vores normale halvdags hygiejnekursus, og udbydes så længe Covid 19 umuliggør, at vi kan afholde fysiske kurser. Efter kurset udsendes et kursusbevis, der er gyldigt indtil den 31. august 2020.