Mere om Byplanlægning

Et udvidet klima-kinderæg

13. jun 06:15

Langelands Plads på Frederiksberg er det første projekt i Danmark, der løser fem miljø- og klimaproblemer på én gang. Dermed imødekommer det opfordringer fra eksperter om at samtænke løsninger på samfundsudfordringer.

Ugen med vand: Ministeriums pesticidindsats kulegraves, solidariske vandværker, peanuts til forureningsbekæmpelse og kommuner i konkret klimaindsats

3. maj 06:06

Kære Læser I denne uge har fundet af pesticidrester i drikkevand igen domineret dagsordenen. Og nu vil Rigsrevisionen undersøge, om Miljø- og Fødevareministeriet har overvåget drikkevandet på tilfredsstillende vis. Det skriver flere medier, heriblandt DR. Desuden vil Rigsrevisionen undersøget om ministeriet har forvaltet dispensationer til pesticidanvendele tilfredsstillende, og ministeriet har fulgt op på de advarsler om fund af pesticider og pesticidrester, som ministeriet har modtaget.