Artiklen er sponseret af Krüger.

Digitale manøvrer booster effektivitet og mindsker klimaaftryk i vandbehandling

Krüger
Illustration: Jeppe B Nielsen.
Sensor-systemer, realtidsdata og maskinlæring bringes i spil, når Krüger digitaliserer vandbehandling i Danmark og udlandet. De mange digitale muligheder giver større effektivitet og lavere klimaaftryk for branchen.

»Vi sparer beton ved at styre smartere,« forklarer Røskva Høimark, procesingeniør i Krüger A/S.

»Når et konventionelt renseanlæg når sin max-kapacitet, så bygger man normalt nye procestanke af beton.«

I stedet kan man optimere driften af det eksisterende anlæg med sensorer og realtidsdata. Den hydrauliske kapacitet i flere tilfælde udvidet med op til 100% og samtidig er der sparet på energi.

Røskva Høimark er specialist i Hubgrade. Et program, der sikrer realtidsoptimering på basis af realtidsdata og maskinlæring. Derved kan man optimere anlæggenes evne til at fjerne eks. kvælstof ved at finregulere de forskellige procestrin.

Der er flere fordele at høste ved at fokusere på digitalisering af spildevandsrensning. Andre er reduktion af lattergas, optimeret planlægning af vedligehold og bedre krisestyring. Dermed er realtidsoptimering også relevant ved perioder med ledig kapacitet.

Kraftig drivhusgas begrænses med optimeret styring

Et nyt indsatsområde er reduktion af lattergas. Et ph.d.-projekt skal udvikle en model, baseret på sensordata og deep learning, som kan hjælpe renseanlæggene til at styre sig ud af lattergas-emissionen. Lige nu er der fuldt fokus på lattergas i spildevandsbranchen. Lattergas er betegnet som en kraftig drivhusgas og regeringen har bebudet en afgift på udledningen fra 2025.

»Vi forventer, at vi kan reducere udledningen af lattergas med minimum 70 %, når vi implementerer denne nye metode – vi kalder det Model Prædiktiv Kontrol.«

»Vi kigger også på biokinetisk reduktion af lattergas. Ved at kombinere hurtige DNA-målinger med driftsdata i realtid udvikler vi en ny måde til dynamisk at beregne kvælstofomsætningens kinetik. Ved at sammenholde den værdi med produktionen af lattergas kan vi sætte en grænseværdi for anlægget. Dermed får vi en helt ny parameter, vi kan styre anlægget efter. Vi forventer at kunne reducere aerob lattergasproduktion i renseanlæg markant på den måde,« forklarer Røskva Høimark.

KARRIERE I KRÜGER
Krüger logo

Krüger søger ingeniører inden for maskin, byg og el samt projektledere og BIM-eksperter til sit team af 400 medarbejdere. Krüger har kontorer i Søborg, Aalborg, Aarhus, Glostrup og Roskilde.

Krüger er en international orienteret miljøvirksomhed og en del af Veolia-koncernen med 230.000 medarbejdere globalt. I 2021 blev Krüger certificeret af Bureau Veritas for arbejdet med FN’s verdensmål omfattende alle forretningsområder fra rent drikkevand, afløbssystemer og klimatilpasning, spildevandsbehandling og genvinding af ressourcer - til jordoprensning, landbaseret fiskeopdræt og industriel vandbehandling.

SE ÅBNE STILLINGER HER

Stort potentiale for eksport af grøn dansk teknologi

Der er global efterspørgsel efter de digitale løsninger Krüger udvikler. Ikke mindst fordi virksomheden er en del af den globale miljøkoncern Veolia. Røskva Høimark arbejder f.eks. med at implementere den AI-baserede styring på et renseanlæg i Irland.

Hendes kollega Luis Campos Román arbejder med implementering af sensorer og online overvågning på afløbssystemet i Ecuadors største by Guayaquil. Med mere end 50 år på bagen er byens kloaksystem gammelt og slidt. Man har problemer med indsivning, dvs. indtrængende vand udefra, plus et stort antal ulovlige regnvandstilslutninger til spildevandssystemet.

Det betyder, at det er svært at håndtere kraftige regnskyl, da man ikke kan beregne præcist nok, hvordan de belaster systemet. Løsningen har været at placere sensorer på udvalgte steder og samle og visualisere data fra dem i Hubgrade-systemet.

»Vi hjælper med at analysere de indsamlede data, så man bedre kan prioritere, det budget man har til at reparere spildevandssystemet i byen,« forklarer Luis Campos Román.

»Man sparer penge til tv-inspektion og kan planlægge sit vedligehold bedre. Og man kan langt hurtigere håndtere en krisesituation, fordi systemet sender en alarm, når der opstår problemer.«

BIM i vandbranchen giver bedre vandværker

Digital teknologi kan også bruges til at optimere projekterings- og anlægssiden i vandbranchen. Else Vad står i spidsen for Krügers indsats inden for BIM (Building Information Modelling), digital bygningsmodellering.

»Vi er i front inden for BIM i vandbranchen. At arbejde med en fælles digital model af et anlæg er en fordel for alle parter i et projekt. Det giver en unik mulighed for, at alle parter kan deltage aktivt i udviklingen af et nyt anlæg. Når vi skal renovere f.eks. et vandværk, kan vi også lave 3D-scanning af det eksisterende byggeri og anvende det som udgangspunkt for det nye projekt.«

Else Vad forklarer, at Krüger har fokus på at designe digitale versioner af komponenterne i et vandbehandlingsanlæg, såsom pumper, ventiler etc. Disse byggeklodser kan man så genbruge i andre projekter, men de digitale modeller kan mere.

En digital komponent er ikke blot en geometrisk model, den indeholder også komplekse informationer om materiale, kapacitet, drift mv. Det betyder, at man fra den samlede model kan trække data, der kan bruges til f.eks. at vurdere bæredygtigheden af et projekt.
 

Krüger
BIM Model: Anvendelse af BIM (Building Information Modelling) sammen med 3D modeller øger samarbejdet i projekteringsfasen og minimerer risikoen for fejl. Illustration fra projekteringen af Gevninge vandværk. Illustration: Krüger.

Bæredygtigheden er i fokus i vandbehandling

Krüger har store forventninger til investeringen i bl.a. de digitale løsninger og ser det som et væsentligt bidrag til en mere bæredygtig vandbehandling. Efterspørgslen er stor både i Danmark og internationalt, så der er mange spændende projekter i fremtiden og brug for endnu flere dygtige profiler, for at drive udviklingen frem.

Debatten er slået fra på dette indhold 
Fortsæt din læsning