Sabine Lindholst
Sabine Lindholst, Konsulent , Teknologisk Institut

Sabine Lindholst er uddannet diplomingeniør i bioteknologi og har i vandingssymbioseprojektet stået for undersøgelse af lovkravene, laboratorieforsøgene og prøvetagningskampagnerne på Samsø i pilotskala.