WaterTech articles feed https://pro.ing.dk/watertech/rss da Havnemolen forvandles til en sluse, når det stormer https://pro.ing.dk/watertech/artikel/havnemolen-forvandles-til-en-sluse-naar-det-stormer-3667 En skibsingeniør har patenteret en mobil stormflodsbarriere, der er langt billigere end de eksisterende. Barrieren har netop klaret DHI’s stabilitetstests og ligger nu til vurdering hos flere kommuner. Thu, 19 Sep 2019 06:22:29 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/havnemolen-forvandles-til-en-sluse-naar-det-stormer-3667 Klimasikring Billund-case skal skubbe Bruxelles i grønnere retning https://pro.ing.dk/watertech/artikel/billund-case-skal-skubbe-bruxelles-i-groennere-retning-3692 Spildevand er noget af det første, som den nye EU-Kommission skal dykke ned i. Konservativ EU-parlamentariker vil udbrede kendskabet til ressourceeffektive danske løsninger. Thu, 19 Sep 2019 06:15:23 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/billund-case-skal-skubbe-bruxelles-i-groennere-retning-3692 Cirkulær økonomi Mikroplast måles langt mere præcist https://pro.ing.dk/watertech/artikel/mikroplast-maales-langt-mere-praecist-3691 Der er begrundet mistanke om, at mikroplast kan skade vandmiljøet, og det har hidtil været uhyre svært at måle mængderne. Men tempoet i analysen af mikroplast er mangedoblet på et nyt laboratorium på Aalborg Universitet. Thu, 19 Sep 2019 06:12:56 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/mikroplast-maales-langt-mere-praecist-3691 Vandmiljø Danmark mangler en kyst- og klimaplan https://pro.ing.dk/watertech/artikel/danmark-mangler-en-kyst-og-klimaplan-3641 Vi kan ikke beskytte alle boligområder, der trues af det nye klima – tusinder bør flytte, siger eksperter. KL opfordrer staten til at hjælpe med prioriteringen, og miljøministeren lover stærkere koordination. Tue, 17 Sep 2019 06:22:20 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/danmark-mangler-en-kyst-og-klimaplan-3641 Klimasikring Kan parker blive sundhedsfarlige efter skybrud? https://pro.ing.dk/watertech/artikel/kan-parker-blive-sundhedsfarlige-efter-skybrud-3663 Når det regner meget kraftigt, kan der komme blandet regn- og spildevand ud på grønne arealer. Et nyt projekt skal nu kortlægge risiciene – og undersøge hvordan man begrænser dem. Tue, 17 Sep 2019 06:13:34 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/kan-parker-blive-sundhedsfarlige-efter-skybrud-3663 Klimasikring Modeller for klimatilpasning passer https://pro.ing.dk/watertech/artikel/modeller-klimatilpasning-passer-3665 Der er ikke behov for at ændre på, hvordan nedsivning til grønne arealer indgår i nuværende klimamodeller. Tre rådgivere fra Orbicon giver i dette synspunkt deres argumenter for hvorfor. Tue, 17 Sep 2019 06:05:06 +0200 Søren Gabriel, Jørn Bjarke Torp Pedersen, Jens Lauritz Hansen https://pro.ing.dk/watertech/artikel/modeller-klimatilpasning-passer-3665 Synspunkt Ugen med vand: Sprøjtegift-forbud eller ej, nye tiltag inden for spildevand, og klimasikring skal op i gear. https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ugen-med-vand-sproejtegift-forbud-eller-ej-nye-tiltag-inden-spildevand-og Der er stigende pres på vandets ministre for at gøre en mere effektiv indsats på både drikkevand, spildevand og klimasikring. Det præger denne uges opsamling af de vigtigste nyheder på vandområdet. F.eks. bliver miljøminister Lea Wermelin (S) presset fra flere sider for at gribe kraftigere ind over for Roundup: 53 procent af danskerne støtter et forbud i haven, og støttepartierne mener, at man skal følge Østrig og Tyskland og indføre et generelt forbud mod verdens mest udbredte ukrudtsmiddel. Fri, 13 Sep 2019 06:10:03 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ugen-med-vand-sproejtegift-forbud-eller-ej-nye-tiltag-inden-spildevand-og Ugen med vand Klimaskader er langt dyrere end vi tror https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klimaskader-er-langt-dyrere-end-vi-tror-3619 Fornuftige klimaprojekter risikerer at blive forkastet, fordi de efter mangelfulde beregningsmetoder ikke kan betale sig, påpeger klimaeksperter. KL erkender problemet og vil forsøge at opgradere kommunernes viden. Thu, 12 Sep 2019 06:24:38 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klimaskader-er-langt-dyrere-end-vi-tror-3619 Klimasikring Hvordan blev Københavns Havn egentlig så ren? https://pro.ing.dk/watertech/artikel/hvordan-blev-koebenhavns-havn-egentlig-saa-ren-3625 Hvem fandt dog på, at en ildelugtende havn skulle laves om til et badested – og hvordan vil man opretholde det med det nye klimas ekstremregn? Vi har talt med to af havnebadenes grand old men. Thu, 12 Sep 2019 06:18:33 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/hvordan-blev-koebenhavns-havn-egentlig-saa-ren-3625 Spildevand Nu skal der styr på kloakoverløb https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nu-skal-der-styr-paa-kloakoverloeb-3628 Miljøministeren vil give kommuner og forsyninger flere incitamenter til at reducere overløb til vandmiljøet efter kraftig regn. For eksempel kan nye afgifter komme på tale - når målingerne bliver præcise nok. Thu, 12 Sep 2019 06:02:56 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nu-skal-der-styr-paa-kloakoverloeb-3628 Spildevand Samtlige bakterier i danske renseanlæg er nu kortlagt https://pro.ing.dk/watertech/artikel/samtlige-bakterier-i-danske-renseanlaeg-er-nu-kortlagt-3604 Hvordan får vi hurtigere fjernet skum fra bassiner og optimeret andre processer i renseanlæg? Det ved forskerne langt mere om, efter at de har kortlagt samtlige bakteriearter i de danske anlæg, som renser vores spildevand. Resultaterne er på vej ud på web i det, der med tiden skal blive til en global bakterieoversigt. Tue, 10 Sep 2019 06:22:20 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/samtlige-bakterier-i-danske-renseanlaeg-er-nu-kortlagt-3604 Spildevand Klimasikringen skal op i gear https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klimasikringen-skal-op-i-gear-3605 Love og regler skal passe til det nye klima. Staten skal prioritere og koordinere mere. Og så skal mulighederne for finansiering udvides. Det konkluderede bl.a. KL, Dansk Byggeri og Parcelhusejernes Landsforening på konference om klimatilpasning. Tue, 10 Sep 2019 06:10:28 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klimasikringen-skal-op-i-gear-3605 Klimasikring Når krav om effektiviseringer kvæler innovationen https://pro.ing.dk/watertech/artikel/naar-krav-om-effektiviseringer-kvaeler-innovationen-3581 I dagens synspunkt slår Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, et slag for, at vandforsyningen ikke bør være underlagt en fast procentsats for effektivisering, men snarere et krav om innovation. Tue, 10 Sep 2019 06:05:00 +0200 Susan Münster https://pro.ing.dk/watertech/artikel/naar-krav-om-effektiviseringer-kvaeler-innovationen-3581 Synspunkt Ugen med vand: Heftige skybrud. Små lyspunkter for grundvand. Og innovative fosforløsninger. https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ugen-med-vand-heftige-skybrud-smaa-lyspunkter-grundvand-og-innovative »Sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj af sted Tomhændet står du tilbage og kan slet ikke følge med« (C.V. Jørgensen: 'Sæsonen er slut', 1980) Sommeren er ganske vist forbi, i hvert fald ifølge kalenderen, men som WaterTech-læser står du ikke helt tomhændet tilbage. Du kan f.eks. læse her om de vigtigste nyheder på vandområdet i den forløbne uge – og såmænd også om, hvilken type sommer der nu er forbi: DMI kom med sin endelige statusoversigt, og her konstaterede man, måske en smule overraskende, at nedbøren havde været ’normal’. Men det dækker over betydelige udsving. Fri, 06 Sep 2019 06:11:03 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ugen-med-vand-heftige-skybrud-smaa-lyspunkter-grundvand-og-innovative Ugen med vand En elektrisk snorkel, der kan rense søer https://pro.ing.dk/watertech/artikel/en-elektrisk-snorkel-der-kan-rense-soeer-3558 Langt de fleste danske søer har fosforlagre, der giver flere alger, mindre ilt og dyreliv - og mere methan og grumset vand. Men nu vil et innovativt projekt give kunstigt åndedræt til naturens egen rensningsproces – på en billigere facon end hidtil. Thu, 05 Sep 2019 06:25:21 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/en-elektrisk-snorkel-der-kan-rense-soeer-3558 Vandmiljø Vi skal regne om igen i et vigtigt klimaregnestykke https://pro.ing.dk/watertech/artikel/vi-skal-regne-om-igen-i-et-vigtigt-klimaregnestykke-3540 I modellerne for nedbør, oversvømmelser og nedsivning har man altid kalkuleret med, at grønne områder kan optage alt den regn, der falder. Men det kan de ikke. Op mod 15 procent løber nærmest sidelæns og ender i kloakken, viser forskning fra Aalborg Universitet. Thu, 05 Sep 2019 06:15:03 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/vi-skal-regne-om-igen-i-et-vigtigt-klimaregnestykke-3540 Klimasikring Innovativ teknologi forbedrer udvinding af fosfor og kvælstof fra slam https://pro.ing.dk/watertech/artikel/innovativ-teknologi-forbedrer-udvinding-af-fosfor-og-kvaelstof-fra-slam-3565 Miljøingeniør fra Aarhus Universitet skal udvinde renere fosfor og bio-råolie fra spildevandsslam og gylle, som kan raffineres til bl.a. flybrændstof. Lykkes det, vil det skabe en business case på flere områder, hvor det hidtil har været svært. Thu, 05 Sep 2019 06:10:11 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/innovativ-teknologi-forbedrer-udvinding-af-fosfor-og-kvaelstof-fra-slam-3565 Cirkulær økonomi Er udsigt vigtigere end helbred og sikring mod oversvømmelser? https://pro.ing.dk/watertech/artikel/er-udsigt-vigtigere-end-helbred-og-sikring-mod-oversvoemmelser-3539 Ved udløbet af Værebro Å måtte mere end 220 familier forlade deres huse som følge af stormen Bodil i 2013. Men et projekt med sluse, pumpe og et 2,4 meter højt dige ligger strandet – selv om beboernes helbred er på spil. Tue, 03 Sep 2019 06:20:49 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/er-udsigt-vigtigere-end-helbred-og-sikring-mod-oversvoemmelser-3539 Klimasikring Digitalisering skal koble vandsystemer bedre sammen https://pro.ing.dk/watertech/artikel/digitalisering-skal-koble-vandsystemer-bedre-sammen-3545 Topchef og hovedtaler på IWA-konference er enige: Digitalisering er et middel til at fremme effektivitet, klimavenlighed og cirkulær økonomi – ikke et mål i sig selv. Tue, 03 Sep 2019 06:07:29 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/digitalisering-skal-koble-vandsystemer-bedre-sammen-3545 Digitalisering Manglende ansvar for stigende grundvand https://pro.ing.dk/watertech/artikel/manglende-ansvar-stigende-grundvand-3466 Det stigende grundvand giver problemer for bl.a. husejerne, som får vand og fugt i kældrene. Hvis vi ikke bare skal lade husejerne sejle deres egen sø, kræver det mere viden og en klarere ansvarsfordeling, mener Carsten Christiansen, markedschef i Orbicon. Tue, 03 Sep 2019 06:00:56 +0200 Carsten Christiansen https://pro.ing.dk/watertech/artikel/manglende-ansvar-stigende-grundvand-3466 Synspunkt Ugen med vand: Ny debat om drikkevand. Skybrud kom tilbage. Og forstærket indsats mod kloakoverløb. https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ugen-med-vand-ny-debat-om-drikkevand-skybrud-kom-tilbage-og-forstaerket-indsats Det er igen drikkevandet, der har været mest i fokus i den forløbne uge. Men vi når også rundt om spildevand og klimasikring i denne gennemgang af ugens væsentlige nyheder på vandområdet. Fri, 30 Aug 2019 06:14:17 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ugen-med-vand-ny-debat-om-drikkevand-skybrud-kom-tilbage-og-forstaerket-indsats Ugen med vand Miljøudvalgsformand: »Vi bader jo i lort« https://pro.ing.dk/watertech/artikel/miljoeudvalgsformand-vi-bader-jo-i-lort-3476 I Rudersdal er der to tunge grunde til at gå i gang med en ellers meget dyr separatkloakering: Der er 94 overløb, som ofte lukker spildevand ud i søer, åer og havet - og så er kloaksystemet ikke blot underdimensioneret, men også forældet. Samme problem har rigtig mange andre kommuner. Thu, 29 Aug 2019 06:22:17 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/miljoeudvalgsformand-vi-bader-jo-i-lort-3476 Spildevand Bedre målinger af kloakoverløb på vej https://pro.ing.dk/watertech/artikel/bedre-maalinger-af-kloakoverloeb-paa-vej-3477 Forsyningerne ved, at der ryger spildevand ud i naturen fra de fælleskloakerede afløbssystemer, når det regner kraftigt. Men de ved ikke, hvor det er værst, og hvor det bedst kan betale sig at begrænse det. Det kan to nye digitale værktøjer fra Aalborg Universitet hjælpe med. Thu, 29 Aug 2019 06:15:51 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/bedre-maalinger-af-kloakoverloeb-paa-vej-3477 Spildevand Tænk graveprojekter sammen og få bedre, billigere klimasikring https://pro.ing.dk/watertech/artikel/taenk-graveprojekter-sammen-og-faa-bedre-billigere-klimasikring-3481 Aalborg blev tidligt klog af klimaskade. Efter en række heftige oversvømmelser besluttede man at adskille kloak- og regnvand – men som hovedregel kun, når det kan times med andre projekter under jorden. Thu, 29 Aug 2019 06:10:59 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/taenk-graveprojekter-sammen-og-faa-bedre-billigere-klimasikring-3481 Klimasikring Video: Gør regnstatistikken bedre – inddrag vejrradar https://pro.ing.dk/watertech/artikel/video-goer-regnstatistikken-bedre-inddrag-vejrradar-3462 Nedbørsstatistik spiller en central rolle i klimasikringplaner og forsikringsvurderinger. Den bør derfor være præcis – og det er den ikke, når den kun baseres på punktmålinger fra landjorden. Radardata bør også indgå, fastslår EnviDan i dette videosynspunkt.  Tue, 27 Aug 2019 06:22:00 +0200 Mads Uggerby https://pro.ing.dk/watertech/artikel/video-goer-regnstatistikken-bedre-inddrag-vejrradar-3462 Synspunkt Bedre beskæring af vandplanter skal mindske oversvømmelser https://pro.ing.dk/watertech/artikel/bedre-beskaering-af-vandplanter-skal-mindske-oversvoemmelser-3458 Når der beskæres planter i åer, skal der tages hensyn til både natur og risiko for oversvømmelser. Det er nemmere, hvis alle kommuner langs åen arbejder systematisk sammen – og der er netop blevet besluttet et formaliseret samarbejde om Værebro Å. Tue, 27 Aug 2019 06:15:26 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/bedre-beskaering-af-vandplanter-skal-mindske-oversvoemmelser-3458 Klimasikring Når miljøbeskyttelse er livsfarlig https://pro.ing.dk/watertech/artikel/naar-miljoebeskyttelse-er-livsfarlig-3473 Antallet af episoder med vold mod rent vand-aktivister er steget kraftigt, viser ny rapport. Organisationen bag denne uges World Water Week opfordrer sektoren til at reagere. Tue, 27 Aug 2019 06:05:03 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/naar-miljoebeskyttelse-er-livsfarlig-3473 Verdensmål Ugen med vand: Godt, dårligt og mellemfornøjet nyt for drikkevandet. Og bedre klimasikring godt på vej. https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ugen-med-vand-godt-daarligt-og-mellemfornoejet-nyt-drikkevandet-og-bedre Det handler mest om drikkevand i denne opsamling af ugens væsentligste nyheder om vand. Torsdag morgen udsendte Miljø- og Fødevareministeriet en pressemeddelelse om, at grundvandet allerede fra i år skal kontrolleres for langt flere sprøjtemidler. »Grundvandet vil fremover blive undersøgt for 400 pesticider og nedbrydningsstoffer. I dag overvåges grundvandet kun for 40,« hed det i pressemeddelelsen. Kort efter fulgte Miljøstyrelsen op med en mere teknisk pressemeddelelse om, at massescreeningen sættes i gang efter et EU-udbud. Fri, 23 Aug 2019 06:05:19 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ugen-med-vand-godt-daarligt-og-mellemfornoejet-nyt-drikkevandet-og-bedre Ugen med vand Nyt værktøj kan begrænse fejl i datastrømme om vand https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nyt-vaerktoej-kan-begraense-fejl-i-datastroemme-om-vand-3425 Forkerte indstillinger af tid eller af minimumsforbrug var blandt de grelle fejl, en ph.d.-studerende fra DTU fandt i sensorer fra tre større danske forsyninger. Han har nu udviklet et værktøj til at teste data fra vandmålinger. Thu, 22 Aug 2019 06:13:16 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nyt-vaerktoej-kan-begraense-fejl-i-datastroemme-om-vand-3425 Forsyningsselskaber Vi trækker ikke nok fosfor ud af spildevand https://pro.ing.dk/watertech/artikel/vi-traekker-ikke-nok-fosfor-ud-af-spildevand-3427 Lovgivningen, slamkvaliteten og prisen. Det er hovedårsagerne til, at Danmark endnu ikke fuldt har nået målet for genanvendelse af fosfor fra spildevandsslam. Nye tiltag er dog på vej. Thu, 22 Aug 2019 06:10:34 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/vi-traekker-ikke-nok-fosfor-ud-af-spildevand-3427 Cirkulær økonomi Nordjysk mysterium om vandforurening https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nordjysk-mysterium-om-vandforurening-3428 Var det en entreprenør, der gravede et vandrør over? Aalborg Forsyning ved ikke, hvad der skabte den omfattende forurening af drikkevand i midtbyen, men vil nu indskærpe mere påpasselighed. Thu, 22 Aug 2019 06:03:47 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nordjysk-mysterium-om-vandforurening-3428 Drikkevand Her er der gået sport i den mest effektive klimaløsning https://pro.ing.dk/watertech/artikel/her-er-der-gaaet-sport-i-den-mest-effektive-klimaloesning-3409 Stadigt flere kommuner kobler klimatilpasning med udbygning af idrætsanlæg. Det er billigere og betyder, at borgerne får flere rekreative muligheder. Et af de mest markante eksempler ligger på et af de højeste punkter i Storkøbenhavn. Tue, 20 Aug 2019 06:18:22 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/her-er-der-gaaet-sport-i-den-mest-effektive-klimaloesning-3409 Klimasikring Ny app visualiserer klimatilpasningen på din vej https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ny-app-visualiserer-klimatilpasningen-paa-din-vej-3398 Et AR-værktøj kan skabe livagtige 3D-visualiseringer af vejbede og andre tiltag. Det kan gøre dialogen med borgerne om klimasikring nemmere, viser erfaringer fra oplandet til en af Sjællands længste åer. Tue, 20 Aug 2019 06:15:01 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ny-app-visualiserer-klimatilpasningen-paa-din-vej-3398 Klimasikring FN’s klimamål: Fine ord, men hvordan gør vi? https://pro.ing.dk/watertech/artikel/fns-klimamaal-fine-ord-men-hvordan-goer-vi-3408 FN's 17 verdensmål skal ikke ses som et dekret, universiteter skal følge blindt. De skal udfordre forskeres gængse tænkning og selv udfordres af forskerne. Det mener Claus Hélix-Nielsen, institutleder på DTU Miljø. Tue, 20 Aug 2019 06:09:00 +0200 Claus Hélix-Nielsen https://pro.ing.dk/watertech/artikel/fns-klimamaal-fine-ord-men-hvordan-goer-vi-3408 Synspunkt Ugen med vand: Skybrud og kloakoverløb fortsatte. Og der er brug for ny teknologi til landbruget. https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ugen-med-vand-skybrud-og-kloakoverloeb-fortsatte-og-der-er-brug-ny-teknologi-til Temperaturen er dykket betragteligt, men kraftig regn sætter fortsat sit præg på sommeren. Vi begynder dette resumé af ugens vigtigste vandhistorier med at se mod Nordsjælland, der oplevede et af de kraftigste skybrud nogensinde: Hornbæk fik 15 mm regn på fem minutter (skybrudsdefinitionen er 15 mm regn på en halv time), og samtidig blæste det så voldsomt, at TV2’s vejrmand måtte ud og undersøge, om der var tale om en tornado. Det var der efter alt at dømme ikke, men skaderne var nu ret voldsomme alligevel, med oversvømmelser, væltede træer og flyvske parasoller. Fri, 16 Aug 2019 06:15:09 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ugen-med-vand-skybrud-og-kloakoverloeb-fortsatte-og-der-er-brug-ny-teknologi-til Ugen med vand Grøn klimatilpasning kan give flere sygdomme https://pro.ing.dk/watertech/artikel/groen-klimatilpasning-kan-give-flere-sygdomme-3366 At holde en del af de øgede regnmængder på overfladen vil som regel gavne både folkesundhed og kommunekasse. Men udført forkert kan det virke lige omvendt. Thu, 15 Aug 2019 06:13:01 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/groen-klimatilpasning-kan-give-flere-sygdomme-3366 klimasikring Minister i samråd om kloakoverløb https://pro.ing.dk/watertech/artikel/minister-i-samraad-om-kloakoverloeb-3375 En række partier og DN kritiserer, at ingen ved, hvor store mængder af kloakoverløb der havner i naturen efter kraftige regnskyl. Overløbene har i årevis været et overset miljøproblem, men der er løsninger, påpeger Dansk Miljøteknologi. Thu, 15 Aug 2019 06:03:40 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/minister-i-samraad-om-kloakoverloeb-3375 Vandmiljø Algerne kommer – og det er ikke kun hundene, der skal være på vagt https://pro.ing.dk/watertech/artikel/algerne-kommer-og-det-er-ikke-kun-hundene-der-skal-vaere-paa-vagt-3371 Hundedødsfald har fået amerikanernes øjne op for de problemer, som de varmere somre kan give med alger. Langt større konsekvenser har dog verdens største algepøl – der nu er dobbelt så bred som USA. Thu, 15 Aug 2019 06:01:44 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/algerne-kommer-og-det-er-ikke-kun-hundene-der-skal-vaere-paa-vagt-3371 Vandmiljø Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser https://pro.ing.dk/watertech/artikel/oversvoemmelser-kender-ingen-kommunegraenser-3344 Hvor kommer vandet fra, hvem skal betale for at styre det bedre, og hvordan samarbejder vi om at begrænse skader? I en ny serie sætter WaterTech fokus på klimasikring af oplandet til danske åer. Tue, 13 Aug 2019 06:20:42 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/oversvoemmelser-kender-ingen-kommunegraenser-3344 Klimasikring En billig og effektiv - men ikke særlig brugt - rensemetode https://pro.ing.dk/watertech/artikel/en-billig-og-effektiv-men-ikke-saerlig-brugt-rensemetode-3340 Selv om risikoen for mikrobiologiske forureninger af drikkevandet er faldet, er den ikke væk. UV-behandling kan fjerne risikoen billigt og effektivt, men dele af vandsektoren vælger den fra – bl.a. af frygt for, at det bliver en sovepude.  Tue, 13 Aug 2019 06:15:52 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/en-billig-og-effektiv-men-ikke-saerlig-brugt-rensemetode-3340 Drikkevand Ny kamerateknologi kan optimere slamafvanding https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ny-kamerateknologi-kan-optimere-slamafvanding-3337 Renseanlæggene er de seneste år nået langt med online-styring af renseprocesserne - dog ikke med slamafvandingen. Derfor har et netop afsluttet VUDP-projekt udviklet en ny kamerateknologi, som kan måle størrelsen af slamflokke, og som potentielt kan benyttes som styringsparameter. Tue, 13 Aug 2019 06:07:30 +0200 Alice Thoft Christensen, Morten Bormann https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ny-kamerateknologi-kan-optimere-slamafvanding-3337 Synspunkt Sommeren med vand: Hedebølge, grønne meldinger og lysegrønt håb https://pro.ing.dk/watertech/artikel/sommeren-med-vand-hedeboelge-groenne-meldinger-og-lysegroent-haab-3326 Velkommen til Ugen med Vand - der i ugens anledning er forvandlet til Sommeren med Vand. Når man skal opregne sommerens vigtigste begivenheder, kan man ikke komme uden om vejr-ekstremerne, der rigtig mange steder på kloden betød alt for meget eller alt for lidt vand. WaterTech zoomede i går ind på, hvordan kommunernes klimasikring klarede de danske sommerskybrud, men paradoksalt nok har Danmark også problemer med tørke. Fri, 09 Aug 2019 06:20:56 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/sommeren-med-vand-hedeboelge-groenne-meldinger-og-lysegroent-haab-3326 Ugen med vand Invasiv plante skal dræbes med folie https://pro.ing.dk/watertech/artikel/invasiv-plante-skal-draebes-med-folie-3261 To søer på Sjælland er lukket, indtil en aggressiv akvarieplante fra Sydamerika er udryddet. Planten ser fredelig ud, men kan både kvæle andre planter og fisk og medvirke til oversvømmelser. Thu, 08 Aug 2019 06:22:02 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/invasiv-plante-skal-draebes-med-folie-3261 Vandmiljø Skybrud afslører (manglende) klimasikring https://pro.ing.dk/watertech/artikel/skybrud-afsloerer-manglende-klimasikring-3316 Prisbelønnet klimaprojekt var hovedårsagen til, at en by på Fyn slap langt nådigere fra ekstremregnen end nærliggende områder. Generelt er det de større byer, der er længst fremme på området, ifølge forsker. Thu, 08 Aug 2019 06:16:13 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/skybrud-afsloerer-manglende-klimasikring-3316 Klimasikring Lattergas på renseanlæg er ikke for sjov https://pro.ing.dk/watertech/artikel/lattergas-paa-renseanlaeg-er-ikke-sjov-3315 Når iltkoncentrationen falder i et renseanlæg, øges produktionen af lattergas. Det er et problem, idet lattergas har cirka 300 gange større drivhuseffekt end CO2. Nu har et projekt fra AAU dog fundet en ny metode, der kan løse problemet – og mere til. Thu, 08 Aug 2019 06:11:02 +0200 Mette Dam Jensen, Morten Lykkegaard Christensen https://pro.ing.dk/watertech/artikel/lattergas-paa-renseanlaeg-er-ikke-sjov-3315 Lattergas Hvad vil den nye regering egentlig på vandområdet? Og hvad kan de nye ministre mon? https://pro.ing.dk/watertech/artikel/hvad-vil-den-nye-regering-egentlig-paa-vandomraadet-og-hvad-kan-de-nye-ministre Der er mange interessante ting for vandsektoren i den aftale (eller 'politiske forståelse'), som partierne bag den nye regering er enige om. Derfor kommer denne, den sidste ugeopsamling før sommerferien, næsten udelukkende til at handle om de vigtige rammevilkår. Fri, 28 Jun 2019 06:10:56 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/hvad-vil-den-nye-regering-egentlig-paa-vandomraadet-og-hvad-kan-de-nye-ministre Ugen med vand Ny teknologi skal give mere præcise grundvandsmodeller https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ny-teknologi-skal-give-mere-praecise-grundvandsmodeller-3218 Nyudviklet magnetfelt-teknologi fra Aarhus Universitet kan være med til at skabe et langt mere præcist 3D-billede af grundvandsressourcer og jordbundsforhold. Det kan bl.a. bruges til at passe bedre på vores drikkevand. Thu, 27 Jun 2019 06:23:25 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ny-teknologi-skal-give-mere-praecise-grundvandsmodeller-3218 Grundvand Her får man mere styr på den mest potente drivhusgas https://pro.ing.dk/watertech/artikel/her-faar-man-mere-styr-paa-den-mest-potente-drivhusgas-3224 Et storstilet forsøgsprojekt i Avedøre skal skabe fremtidens renseanlæg, hvor der også fokuseres på at udnytte ressourcerne til at skabe energi – og samtidig nedbringe udledningen af drivhusgasser. Et vigtigt led er at måle og reducere lattergasemissionen. Thu, 27 Jun 2019 06:17:51 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/her-faar-man-mere-styr-paa-den-mest-potente-drivhusgas-3224 Spildevand Fagfolk åbner for højere kravværdier for pesticidrester https://pro.ing.dk/watertech/artikel/fagfolk-aabner-hoejere-kravvaerdier-pesticidrester-3201 Ekspert og Danske Vandværker mener, at det er på tide, at kravværdierne til ikke-relevante metabolitter bliver justeret. Danva og andre eksperter frygter tab af forbrugertillid. Thu, 27 Jun 2019 06:12:51 +0200 Ulrik Andersen https://pro.ing.dk/watertech/artikel/fagfolk-aabner-hoejere-kravvaerdier-pesticidrester-3201 Drikkevand Nu skal der gøres noget ved Europas enorme vandspild https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nu-skal-der-goeres-noget-ved-europas-enorme-vandspild-3189 Med EU’s kommende drikkevandsdirektiv kommer der fokus på at begrænse lækager og ledningsbrud. Det er en stor konkurrencefordel for Danmark, der har været foregangsland på dette område i årtier. Tue, 25 Jun 2019 06:23:28 +0200 Michael Rothenborg https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nu-skal-der-goeres-noget-ved-europas-enorme-vandspild-3189 Drikkevand