WaterTech articles feed https://pro.ing.dk/watertech/rss da Dansk-argentinsk vandaftale understreger øget fokus på rent vand https://pro.ing.dk/watertech/artikel/dansk-argentinsk-vandaftale-understreger-oget-fokus-pa-rent-vand-2387 Danmark har benyttet et statsbesøg til at indgå en ny aftale om vandteknologi, og USA's miljømyndigheder kalder manglen på rent drikkevand for det største og mest akutte problem for miljø og folkesundhed. De og andre nyheder har vi samlet op i ugens løb.   Fri, 22 Mar 2019 05:58:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/dansk-argentinsk-vandaftale-understreger-oget-fokus-pa-rent-vand-2387 Ugen med vand Krüger: Blødgøring er ikke altid klogt - selv om forbrugerne ønsker det https://pro.ing.dk/watertech/artikel/kruger-blodgoring-er-ikke-altid-klogt-selv-om-forbrugerne-onsker-det-2340 Selskabet har opstillet seks forhold, som bør overvejes, før vandforsyninger beslutter sig for blødgøring af vandet. Et emne, der er hot lige nu, fordi forbrugerne efterspørger det. Thu, 21 Mar 2019 06:15:42 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/kruger-blodgoring-er-ikke-altid-klogt-selv-om-forbrugerne-onsker-det-2340 Drikkevand Insektgift i Cheminova-grundvand overskrider grænseværdien 10 millioner gange https://pro.ing.dk/watertech/artikel/insektgift-i-cheminova-grundvand-overskrider-graensevaerdien-10-millioner-gange Fra Ing.dk: En Rambøll-undersøgelse har kortlagt kemikalieforureningen i jorden og grundvandet under Cheminovas gamle fabriksgrund i Vestjylland. Grundvandet er som forventet stærkt forurenet med organofosfatpesticider og kulbrinter langt over grænseværdierne. Thu, 21 Mar 2019 06:09:45 +0100 Louise Holst Andersen https://pro.ing.dk/watertech/artikel/insektgift-i-cheminova-grundvand-overskrider-graensevaerdien-10-millioner-gange Grundvand Danmark beder om mere tid: »Naturgivne« forhold gør, at vi misser vandmiljømål https://pro.ing.dk/watertech/artikel/danmark-beder-om-mere-tid-naturgivne-forhold-gor-vi-misser-vandmiljomal-2366 Fra Ing.dk: Stort set alle lande har udfordringer med at nå målene, argumenterer ministeren, så uden udsættelsen risikerer vi den folkelige opbakning. Thu, 21 Mar 2019 06:08:00 +0100 Magnus Bredsdorff https://pro.ing.dk/watertech/artikel/danmark-beder-om-mere-tid-naturgivne-forhold-gor-vi-misser-vandmiljomal-2366 Vandmiljø Machine learning bruges til kortlægning af faren for nitratbelastning fra landbruget https://pro.ing.dk/watertech/artikel/machine-learning-bruges-til-kortlaegning-af-faren-nitratbelastning-fra-landbruget Forholdene i undergrunden er afgørende for naturlig fjernelse af nitrat. Tidligere har man brugt manuelle tolkninger, men nu hjælper it til mere detaljeret og hurtig forudsigelse. Thu, 21 Mar 2019 06:02:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/machine-learning-bruges-til-kortlaegning-af-faren-nitratbelastning-fra-landbruget Vandmiljø Nye ledninger reducerer overløb til Å og Fjord https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nye-ledninger-reducerer-overlob-til-og-fjord-2356 Blue Kolding etablerer to nye ledninger fra det centrale Kolding til hovedrenseanlægget 6,5 km uden for byen. Kapaciteten bliver næsten forboblet, og det vil minimere overløb. Thu, 21 Mar 2019 05:49:34 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nye-ledninger-reducerer-overlob-til-og-fjord-2356 Spildevand Cirkulær økonomisk tilgang kan løse manglen på vandingsvand på Samsø https://pro.ing.dk/watertech/artikel/cirkulaer-okonomisk-tilgang-kan-lose-manglen-pa-vandingsvand-pa-samso-2265 Hvorfor bruge en masse energi på at fjerne næringsstoffer fra spildevand og bagefter bruge energi på at producere gødning? Det spørgsmål besvarer Sabine Lindholst og Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut i dette synspunkt, hvor de fortæller om, hvordan man på Samsø har arbejdet med spildevandrensning på en måde, der gør, at renset næringsholdigt spildevand kan anvendes til vanding. Tue, 19 Mar 2019 06:10:00 +0100 Sabine Lindholst, Caroline Kragelund Rickers https://pro.ing.dk/watertech/artikel/cirkulaer-okonomisk-tilgang-kan-lose-manglen-pa-vandingsvand-pa-samso-2265 Synspunkt Ny teknologi høster vand fra luften med hydrogeler og sollys https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ny-teknologi-hoster-vand-fra-luften-med-hydrogeler-og-sollys-2347 Texanske ingeniører har udviklet en ny metode til at indvinde vand fra atmosfæren. Spørgsmålet er dog, om det er i drikkevandskvalitet. Tue, 19 Mar 2019 06:02:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ny-teknologi-hoster-vand-fra-luften-med-hydrogeler-og-sollys-2347 Drikkevand Få overblik over dit kloaknet i en web-app https://pro.ing.dk/watertech/artikel/fa-overblik-over-dit-kloaknet-i-en-web-app-2314 Med InflowGo, der er udviklet i et MUDP-projekt, kan forsyningerne få detaljeret viden om, hvor meget spildevand og uvedkommende vand fylder i specifikke dele af kloaksystemet. Man kan selv lave scenarier og dermed se, hvilke tiltag der er mest effektive. Tue, 19 Mar 2019 05:27:06 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/fa-overblik-over-dit-kloaknet-i-en-web-app-2314 Spildevand Opvarmning til FN-vanddag med faglighed og lokal forankring https://pro.ing.dk/watertech/artikel/opvarmning-til-fn-vanddag-med-faglighed-og-lokal-forankring-2319 Lad os starte en smule højtragende med det store »Why« for de fleste i vandsektoren. Det handler om at levere rent vand og sikre spildevandsbehandling til borgerne. Selvom vi herhjemme har problemer med pesticidrester, er det trods alt en selvfølge for de fleste danskere. Sådan er absolut ikke globalt. Fri, 15 Mar 2019 05:54:31 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/opvarmning-til-fn-vanddag-med-faglighed-og-lokal-forankring-2319 Ugen med vand I Aarhus vil de lægge vandbeholderne på langs https://pro.ing.dk/watertech/artikel/i-aarhus-vil-de-laegge-vandbeholderne-pa-langs-2233 Aarhus Vand vil teste vandbeholdere, der skal laves af 65 meter lange PE-rør. Thu, 14 Mar 2019 06:19:10 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/i-aarhus-vil-de-laegge-vandbeholderne-pa-langs-2233 Drikkevand DTU-udviklet ‘Office-pakke’ skal halvere udledning af spildevand i Østersøen  https://pro.ing.dk/watertech/artikel/dtu-udviklet-office-pakke-skal-halvere-udledning-af-spildevand-i-ostersoen-2313 DTU bidrager med viden om modeller og realtidsstyring i nyt projekt, der skal halvere udledningen af spildevand til Østersøen. Thu, 14 Mar 2019 06:09:33 +0100 Mikkel Meister https://pro.ing.dk/watertech/artikel/dtu-udviklet-office-pakke-skal-halvere-udledning-af-spildevand-i-ostersoen-2313 Spildevand Lad os sammen få styr på vandet – også på privat grund https://pro.ing.dk/watertech/artikel/lad-os-sammen-fa-styr-pa-vandet-ogsa-pa-privat-grund-2243 Et ændret klima giver nye udfordringer til grundejere - både private og offentlige. Det tværkommunale klimasikringssamarbejde Klikovand opfordrer i dette synspunkt til, at kommuner og private grundejere i fællesskab tager kampen op med vand og oversvømmelser. Thu, 14 Mar 2019 06:07:00 +0100 Taja Brenneche https://pro.ing.dk/watertech/artikel/lad-os-sammen-fa-styr-pa-vandet-ogsa-pa-privat-grund-2243 Synspunkt 20’erne – afgørelsens årti for Gudenåen og Tange Sø https://pro.ing.dk/watertech/artikel/20erne-afgorelsens-arti-gudenaen-og-tange-so-2179 Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø har gennemført en analyse af fordele og ulemper ved en reetablering af Gudenåens fulde løb og nedlæggelse af Tange Sø. På baggrund af analysen påpeger foreningens formand, Lars Vedsø, og næstformand Claus Pape de mange økonomiske, rekreative og natur- og miljømæssige fordele, der er ved en reetablering. Tue, 12 Mar 2019 06:07:00 +0100 Lars Vedsø, Claus Pape https://pro.ing.dk/watertech/artikel/20erne-afgorelsens-arti-gudenaen-og-tange-so-2179 Synspunkt Klima og befolkningstilvækst ødelægger USA’s kamp imod vandmangel https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klima-og-befolkningstilvaekst-odelaegger-usas-kamp-imod-vandmangel-2281 Selve om vandforbruget pr. indbygger falder, undgår en række i forvejen tørre områder i USA ikke vandmangel inden år 2100, viser en statslig opgørelse. Tue, 12 Mar 2019 05:58:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klima-og-befolkningstilvaekst-odelaegger-usas-kamp-imod-vandmangel-2281 Drikkevand Separatkloakering skal gøre København klar til mere spildevand og regnvand https://pro.ing.dk/watertech/artikel/separatkloakering-skal-gore-kobenhavn-klar-til-mere-spildevand-og-regnvand-2282 Hovedstadens nye spildevandsplan skal bl.a. forhindre, at 5,3 millioner kubikmeter ’urenset’ spildevand ender i havnen og Øresund, når kloakkerne er belastede. Og så skal kolonihaver også have kloakering. Tue, 12 Mar 2019 05:45:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/separatkloakering-skal-gore-kobenhavn-klar-til-mere-spildevand-og-regnvand-2282 Separatkloakering Danmarks drikkevand ramt af omfattende DMS-forurening og pas godt på Rebilds drikkevand https://pro.ing.dk/watertech/artikel/danmarks-drikkevand-ramt-af-omfattende-dms-forurening-og-pas-godt-pa-rebilds 24 vejskilte skal beskytte de særligt sårbare drikkevandsboringer i den nordjyske Rebild Kommune, og så har Geus kortlagt DMS i drikkevandsboringer landet over. De og andre nyheder runder vi i denne omgang 'Ugen med vand'. Fri, 08 Mar 2019 05:45:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/danmarks-drikkevand-ramt-af-omfattende-dms-forurening-og-pas-godt-pa-rebilds Ugen med vand Sådan skaber vi blå og grøn vækst https://pro.ing.dk/watertech/artikel/sadan-skaber-vi-bla-og-gron-vaekst-2253 Danske vandvirksomheder skal være endnu bedre til at rykke på bæredygtig vækst, hvis vi vil undgå at blive overhalet af internationale konkurrenter. Her giver Hanne Christensen fra Rambøll sine bud på, hvordan vi for alvor kommer ud over rampen. Thu, 07 Mar 2019 06:15:50 +0100 Hanne Christensen https://pro.ing.dk/watertech/artikel/sadan-skaber-vi-bla-og-gron-vaekst-2253 Synspunkt USA: Aske fra kulkraft giver omfattende forurening af grundvandet https://pro.ing.dk/watertech/artikel/usa-aske-fra-kulkraft-giver-omfattende-forurening-af-grundvandet-2238 Godt 90 pct. af de amerikanske kulkraftværker har forurenet grundvandet med aske. Der er uacceptable høje niveauer af arsenik ved godt halvdelen af kraftværkerne. 6 ud af 10 har for høje værdier af lithium. Konsekvenserne for drikkevandet er uafklarede. Thu, 07 Mar 2019 06:03:58 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/usa-aske-fra-kulkraft-giver-omfattende-forurening-af-grundvandet-2238 Drikkevand Nyt pilotanlæg skal fjerne medicinrester miljøvenligt https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nyt-pilotanlaeg-skal-fjerne-medicinrester-miljovenligt-2257 Herning Vand har opnået gode resultater med test af biofilm-baseret rensning af medicinrester. Nyt pilotanlæg skal demonstrere løsningen i større skala. Thu, 07 Mar 2019 05:45:00 +0100 Mikkel Meister https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nyt-pilotanlaeg-skal-fjerne-medicinrester-miljovenligt-2257 Spildevand Gladsaxe vil bruge fordampning som klimatilpasning https://pro.ing.dk/watertech/artikel/gladsaxe-vil-bruge-fordampning-som-klimatilpasning-2210 En boligafdeling bliver laboratorium for forsøg med planter og overflader, der øger fordampningen ved regnskyl. Tue, 05 Mar 2019 06:28:28 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/gladsaxe-vil-bruge-fordampning-som-klimatilpasning-2210 Klimasikring Hollandsk forskning: Medicinrester i ferskvand udgør en stigende miljørisiko https://pro.ing.dk/watertech/artikel/hollandsk-forskning-medicinrester-i-ferskvand-udgor-en-stigende-miljorisiko-2206 Forskerne har lavet en model, der giver et bud på, hvor udbredt to lægemidler er i ferskvandet verden over. Og den maner til bekymring og behov for øget dataindsamling. Tue, 05 Mar 2019 06:08:28 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/hollandsk-forskning-medicinrester-i-ferskvand-udgor-en-stigende-miljorisiko-2206 Spildevand Store sidegevinster ved klimasikring https://pro.ing.dk/watertech/artikel/store-sidegevinster-ved-klimasikring-2223 Rent badevand giver stigende boligpriser, man sparer millioner, når oversvømmelser ikke stopper trafikken, og lokalområder flere steder i landet har fået et løft via klimatilpasning, viser analyse. Tue, 05 Mar 2019 05:50:30 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/store-sidegevinster-ved-klimasikring-2223 Klimasikring Gammel pumpestation på pension - Unge fynboer med gode ideer https://pro.ing.dk/watertech/artikel/gammel-pumpestation-pa-pension-unge-fynboer-med-gode-ideer-2194 Efter 117 år sender Hofor pumpestationen ved Kløvermarksvej på pension. I Aarhus har man brugt godt 800.000 kr. årligt på vand på plasticflasker, men det er snart slut. Og så har Vandcenter Syd lagt udfordringer til et innovationsprojekt med fynske skolebørn. Fri, 01 Mar 2019 05:32:45 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/gammel-pumpestation-pa-pension-unge-fynboer-med-gode-ideer-2194 Ugen i vandet Ny type batts kan bære tungere trafik og rumme 95 pct. vand https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ny-type-batts-kan-baere-tungere-trafik-og-rumme-95-pct-vand-2186 Frederiksberg Kommune har som de første i Danmark brugt Rockflow fra Rockwools datterselskab Lapinus. Rockflow er nem at tilpasse, så man kan bruge fortove og veje til regnvandsbassiner. Thu, 28 Feb 2019 06:25:55 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/ny-type-batts-kan-baere-tungere-trafik-og-rumme-95-pct-vand-2186 Klimasikring Slæde med magnetfelt har kortlagt undergrunden i forureningssag https://pro.ing.dk/watertech/artikel/slaede-med-magnetfelt-har-kortlagt-undergrunden-i-forureningssag-2075 Danskudviklet geofysisk metode er på vej ud som værktøj hos de rådgivende ingeniørfirmaer. Thu, 28 Feb 2019 06:05:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/slaede-med-magnetfelt-har-kortlagt-undergrunden-i-forureningssag-2075 Drikkevand Skrumpende gletsjere truer vandforsyningen til store dele af Asien https://pro.ing.dk/watertech/artikel/skrumpende-gletsjere-truer-vandforsyningen-til-store-dele-af-asien-2167 Stigende temperaturer giver øget afstrømning. Men om ca. 20 år kan man nå et vendepunkt med uoverskuelige udfordringer for vandforsyningen. Thu, 28 Feb 2019 05:48:04 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/skrumpende-gletsjere-truer-vandforsyningen-til-store-dele-af-asien-2167 Drikkevand Machine learning kan sætte nye standarder i vandsektoren https://pro.ing.dk/watertech/artikel/machine-learning-kan-saette-nye-standarder-i-vandsektoren-2161 EnviDan har allerede samlet massevis af data fra vandsektoren. I sit forløb som erhvervs-ph.d. skal Bolette Dybkjær Hansen afdække muligheder for machine learning og finde konkrete projekter, hvor data kan optimere vandsektoren. Tue, 26 Feb 2019 06:18:30 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/machine-learning-kan-saette-nye-standarder-i-vandsektoren-2161 Digitalisering Nyt europæisk projekt udfordrer gældende standard for vandmålere https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nyt-europaeisk-projekt-udfordrer-gaeldende-standard-vandmalere-2039 Husstandsvandmålere testes og verificeres i dag ifølge standard ved faste, stabile flowværdier. Men dette matcher slet ikke det forbrugsmønster, hvorunder vandmålerne anvendes, når de er installeret hos forbrugerne. Søren Haack, projektleder fra Teknologisk Institut, fortæller her, hvordan et nyt europæisk udviklingsprojekt vil gøre op med dette. Tue, 26 Feb 2019 06:08:00 +0100 Søren Haack https://pro.ing.dk/watertech/artikel/nyt-europaeisk-projekt-udfordrer-gaeldende-standard-vandmalere-2039 Synspunkt Region Nordjylland finder rester af chloridazon i 20 meters dybde https://pro.ing.dk/watertech/artikel/region-nordjylland-finder-rester-af-chloridazon-i-20-meters-dybde-2121 Nedbrydningsstoffer fra pesticidet har spredt sig fra en tidligere maskinstation nær Hadsund i retning af vandværket. Nu indgår oprensning af grunden i regionens indsatsområder 2019. Tue, 26 Feb 2019 05:55:47 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/region-nordjylland-finder-rester-af-chloridazon-i-20-meters-dybde-2121 Drikkevand Prischok på vandregningen på Fyn | Øboer får billig havledning | USA griber ind over for fluorstoffer https://pro.ing.dk/watertech/artikel/prischok-pa-vandregningen-pa-fyn-oboer-far-billig-havledning-usa-griber-ind-over Pesticidfund i drikkevandet kommer til at koste dyrt på vandregningen på Nordfyn, TDC har givet FFV Vand A/S et godt tilbud, som kommer Bjørnø-beboerne til gode, og i USA sætter EPA fokus på fluorstoffer i drikkevandet. Disse og andre nyheder kan du læse i denne 'Ugen med vand'. Fri, 22 Feb 2019 06:01:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/prischok-pa-vandregningen-pa-fyn-oboer-far-billig-havledning-usa-griber-ind-over Ugen med vand Klimafællesskab: 31 jyske kommuner og partnere i samarbejde https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klimafaellesskab-31-jyske-kommuner-og-partnere-i-samarbejde-2109 Lokale løsninger er ikke tilstrækkeligt. Samarbejde om klimatilpasning skal gøre det lettere at dele viden og sikre løsninger, der kan mere end bare at bremse vandet. Thu, 21 Feb 2019 06:56:00 +0100 Mikkel Meister https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klimafaellesskab-31-jyske-kommuner-og-partnere-i-samarbejde-2109 Klimasikring Pilotprojekt: Høje Taastrup kombinerer grundvandssænkning med fjernvarme https://pro.ing.dk/watertech/artikel/pilotprojekt-hoje-taastrup-kombinerer-grundvandssaenkning-med-fjernvarme-2131 Varmepumpe leder varmen fra oppumpet grundvand ud i fjernevarmesystemet, mens det afkølede vand ledes ud i Mølleåen. Og beboerne får tørre kældre – gratis. Thu, 21 Feb 2019 06:20:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/pilotprojekt-hoje-taastrup-kombinerer-grundvandssaenkning-med-fjernvarme-2131 Genanvendelse I Aarhus står Re for ressourcer https://pro.ing.dk/watertech/artikel/i-aarhus-star-re-ressourcer-2133 Når Aarhus i 2026 har et nyt renseanlæg, kan det trække ressourcer ud af spildevandet, og universiteter og innovative virksomheder skal have muligheder for at teste nye ideer. Thu, 21 Feb 2019 06:00:00 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/i-aarhus-star-re-ressourcer-2133 Spildevand Kalundborg Forsyning går forrest i kampen for at fjerne medicinrester https://pro.ing.dk/watertech/artikel/kalundborg-forsyning-gar-forrest-i-kampen-fjerne-medicinrester-2080 Igennem EU-samarbejde viser Kalundborg Forsyning, hvordan det er muligt at fjerne langt størstedelen af medicinresterne i spildevandet via fuldskala ozonering. Lave ozondoseringer giver en bredspektret og effektiv fjernelse af medicinrester. Tue, 19 Feb 2019 07:08:00 +0100 Jeppe Bregendahl https://pro.ing.dk/watertech/artikel/kalundborg-forsyning-gar-forrest-i-kampen-fjerne-medicinrester-2080 Synspunkt Droner kan blive det nye værktøj til at spare på kunstvanding https://pro.ing.dk/watertech/artikel/droner-kan-blive-det-nye-vaerktoj-til-spare-pa-kunstvanding-2111 Dronemålinger er et billigt værktøj til at udfylde hullet mellem målinger af jordfugtighed direkte i jorden og satellitmålinger, ligesom det øger viden om den enkelte mark, viser dansk forskning. Tue, 19 Feb 2019 06:05:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/droner-kan-blive-det-nye-vaerktoj-til-spare-pa-kunstvanding-2111 Forskning Klimaværktøjer: I Randers kan klimasikring være tapirsø, ‘skywalk’ og amfiscene https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klimavaerktojer-i-randers-kan-klimasikring-vaere-tapirso-skywalk-og-amfiscene Vandmasserne fra Guden­åen, fjorden og himlen skal i Randers holdes på afstand med metoder, der også gør byen mere attraktiv at bo i. Tue, 19 Feb 2019 05:30:00 +0100 Mikkel Meister https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klimavaerktojer-i-randers-kan-klimasikring-vaere-tapirso-skywalk-og-amfiscene Klimasikring Svampegift i drikkevandet og giftig stemning i strid om vejvand https://pro.ing.dk/watertech/artikel/svampegift-i-drikkevandet-og-giftig-stemning-i-strid-om-vejvand-2060 400.000 borgere i hovedstadsområdet får vand med rester af DMS. Mens Roskilde Kommune og DMI har røget fredspibe, er der en bitter strid om, hvem der skal betale for vejvand i Vejen, og så advarer en professor emeritus mod blødt vand. Fri, 08 Feb 2019 05:50:46 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/svampegift-i-drikkevandet-og-giftig-stemning-i-strid-om-vejvand-2060 Ugen med vand Blødere vand kræver stor omstilling i driften på vandværk https://pro.ing.dk/watertech/artikel/blodere-vand-kraever-stor-omstilling-i-driften-pa-vandvaerk-1985 Hofor er ved at udbrede blødere vand til de cirka en million forbrugere i hovedstadsområdet. Det ændrer håndteringen på vandværkerne. Thu, 07 Feb 2019 06:06:01 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/blodere-vand-kraever-stor-omstilling-i-driften-pa-vandvaerk-1985 Drikkevand Regionerne jagter ukendte punktkildeforureninger https://pro.ing.dk/watertech/artikel/regionerne-jagter-ukendte-punktkildeforureninger-2025 Region Midtjylland har udpeget 12 adresser i Homå nær Grenaa, hvor man mener, at der kan være pesticidrester, der forurener nærliggende vandboringer. Thu, 07 Feb 2019 06:01:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/regionerne-jagter-ukendte-punktkildeforureninger-2025 Drikkevand Amerikansk rapport: Korroderede vandrør er en sundhedstrussel https://pro.ing.dk/watertech/artikel/amerikansk-rapport-korroderede-vandror-er-en-sundhedstrussel-2044 Korroderede rør er sundhedsrisiko og koster 80 mia. dollars årligt i USA. I Danmark har fokus på rent drikkevand - uden kemikalier - og lave lækageprocenter sparet os for den slags problemer. Thu, 07 Feb 2019 05:46:22 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/amerikansk-rapport-korroderede-vandror-er-en-sundhedstrussel-2044 Drikkevand Fra forskning til forandring https://pro.ing.dk/watertech/artikel/fra-forskning-til-forandring-2010 Claus Hélix-Nielsen er fra 1. februar udnævnt til ny direktør for DTU Miljø. Her fortæller han, hvordan DTU er med til at udløse det potentiale på vandområdet, der ligger gemt i samarbejdet mellem virksomheder og forskning. Tue, 05 Feb 2019 06:14:52 +0100 Claus Hélix-Nielsen https://pro.ing.dk/watertech/artikel/fra-forskning-til-forandring-2010 Synspunkt Kalken fra Hofors blødere vand bliver genanvendt https://pro.ing.dk/watertech/artikel/kalken-fra-hofors-blodere-vand-bliver-genanvendt-2013 Forsyningsselskabet er samtidig på udkig efter en smartere ressourceudnyttelse af kalken, der i dag havner i Faxe. Tue, 05 Feb 2019 06:02:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/kalken-fra-hofors-blodere-vand-bliver-genanvendt-2013 Cirkulær økonomi Dyr infrastruktur forsinker slushice-rensning af vandrør https://pro.ing.dk/watertech/artikel/dyr-infrastruktur-forsinker-slushice-rensning-af-vandror-2007 Ice Pigging, hvor man anvender slushice til at rense vandrør, har flere fordele, viser MUDP-projekt, men indtil videre har forsyningerne ikke taget metoden til sig. Tue, 05 Feb 2019 05:25:38 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/dyr-infrastruktur-forsinker-slushice-rensning-af-vandror-2007 Forskning Kræftfremkaldende nitrat i grundvandet vækker ny bekymring | Sats på digitalisering og testzoner | Og et tillykke https://pro.ing.dk/watertech/artikel/kraeftfremkaldende-nitrat-i-grundvandet-vaekker-ny-bekymring-sats-pa Ugens opsamling fortæller blandt andet om, at koncentrationen af nitrat i grundvandet stiger, og at der bliver fundet stadig flere prøver, der overskrider grænseværdien. Og så har regeringens Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi afleveret sine anbefalinger. Fri, 01 Feb 2019 06:01:01 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/kraeftfremkaldende-nitrat-i-grundvandet-vaekker-ny-bekymring-sats-pa Ugen med vand MUDP-projekt stiller skarpt på mikroplast og mikrogummi https://pro.ing.dk/watertech/artikel/mudp-projekt-stiller-skarpt-pa-mikroplast-og-mikrogummi-1979 Tre forsyningsselskaber lægger renseanlæg til i et projekt, hvor man med laser vil måle langt mindre partikler, end man har gjort hidtil. Thu, 31 Jan 2019 06:25:32 +0100 Henrik Munksgaard https://pro.ing.dk/watertech/artikel/mudp-projekt-stiller-skarpt-pa-mikroplast-og-mikrogummi-1979 Spildevand Klimaændringer er en tikkende bombe for verdens grundvand https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klimaaendringer-er-en-tikkende-bombe-verdens-grundvand-1987 Grundvandet dannes over mange år, og derfor slår varmere vejr først igennem efter mange år. Det er vigtigt at være opmærksom på, pointerer walisisk forskning. I Danmark peger Geus og AU på mængden af vand og kvaliteten. Thu, 31 Jan 2019 06:09:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klimaaendringer-er-en-tikkende-bombe-verdens-grundvand-1987 Drikkevand Klare effekter ved overgangen til blødere vand i Brøndby https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klare-effekter-ved-overgangen-til-blodere-vand-i-brondby-1983 Hofor er i gang med udrulning af blødere vand i hovedstadsområdet. Nu er erfaringerne fra det første sted indsamlet. De bekræfter stort set tidligere estimater af gavnlige effekter. Dog sparer blødt vand ikke strøm til elkedlen. Thu, 31 Jan 2019 05:58:00 +0100 Hanne Kokkegård https://pro.ing.dk/watertech/artikel/klare-effekter-ved-overgangen-til-blodere-vand-i-brondby-1983 Drikkevand Bredt flertal for skærpede krav til drikkevand  https://pro.ing.dk/watertech/artikel/bredt-flertal-skaerpede-krav-til-drikkevand-1965 Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har fået mandat til at forhandle om et nyt, europæisk vanddirektiv med en tilføjelse af strammede, danske krav. Alle partier med undtagelse af Dansk Folkeparti stemte for de skærpede krav. Tue, 29 Jan 2019 06:09:00 +0100 Claus Djørup https://pro.ing.dk/watertech/artikel/bredt-flertal-skaerpede-krav-til-drikkevand-1965 Drikkevand Vand er (også) velfærd https://pro.ing.dk/watertech/artikel/vand-er-ogsa-velfaerd-1866 De færreste danskere tænker over værdien af det vand, der kommer ud af hanerne i landets hjem hver dag. Men det er en vigtig del af vores velfærd, påpeger Bent Greve, velfærdsforsker og professor i offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet. Tue, 29 Jan 2019 06:07:13 +0100 Bent Greve https://pro.ing.dk/watertech/artikel/vand-er-ogsa-velfaerd-1866 Synspunkt