Raphael Schneider
Raphael Schneider, forsker , Geus

Raphael Schneider er uddannet Cand.Polyt. i miljøteknologi fra DTU og har en Ph.d.-grad fra DTU Miljø. I dag er han ansat som forsker i den hydrologiske afdeling i Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), hvor han arbejder med og forsker i distribuerede hydrologiske modeller med fokus på terrænnære hydrologiske processer og klimaeffekter. Desuden bruger han machine learning-metoder i sammenspil med vores hydrologiske modeller.