Nyheder

Naturen skal beskyttes sammen med kysten

28. maj 2020 06:30

Både strandtudser, klyder og villaejere får glæde af et storstilet og EU-støttet synergiprojekt ved Odense Fjord. Den såkaldt naturbaserede kystbeskyttelse forbedrer højvandssikringen og udvider arealet med strandeng, så klimapressede arter får mere plads. Vandmiljø og klima tilgodeses også.

Grøn beskyttelse af blå ressource

26. maj 2020 06:30

Der er flere samarbejder på vej mellem forsyninger, kommuner og staten om at rejse skov for at sikre drikkevandet mod pesticidrester – og forbedre andre miljø-, natur- og klimaaspekter. Det foreløbigt største projekt finder man på Fyn.