Nadia Schou Vorndran Lund

Nadia Schou Vorndran Lund

Erhvervspostdoc, EnviDan

Nadia Lund er uddannet cand.polyt. i miljøteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet og har en ph.d. inden for realtidsmodellering og styring af afløbssystemer. I dag er Nadia ansat som erhvervspostdoc i EnviDan. Derudover er Nadia aktiv i det faglige udvalg under Spildevandskomitéen samt i arbejdsgruppen om integreret kontrol og styring af spildevands- og regnvandssystemer under Den Danske Vandklynge. Endelig er hun også en del af arbejdsgruppen om realtidsstyring af afløbssystemer under the IWA/IAHR Joint Committee on Urban Drainage samt bestyrelsesmedlem i Young Water Professionals Denmark.