Marie Lautrup
Marie Lautrup, Ph.d.-studerende , Københavns Universitet

Marie Lautrup Ph.d.-studerende ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.