Alle kommende events

Forsyningstræf Skanderborg 2019

access_time29. jan 08:30

Forsyningstræf er et dagsarrangement afholdt af Danva, der afvikles i tre parallelle spor: Vand, Spildevand/Afløb og Administration. Dagen byder på en række fagspecifikke indlæg i de enkelte spor samt fælles indlæg. Program for dagen offentliggøres til november 2018. Forsyningstræf henvender sig til personer, der arbejder med praktisk vedligehold og service, praktisk drift, driftsledere, administration samt kundeservice/kommunikation. Mere info om arrangementet følger på arrangørens hjemmeside.

DWF 2019

access_time31. jan 09:00
place UCPH, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C, Danmark

Danish Water Forum afholder deres årlige Water Research Meeting. Til konferencen præsenteres de seneste resultater og bedrifter i den danske vandsektor. DWF ønsker abstracts indenfor følgende emner: • Grundvand, geofysik og modellering • Vandressourceforvaltning • Vandforsyning og behandling • Vandanvendelse og genanvendelse • Spildevand • Vandforurening og nye forurenende stoffer • Stormvandsforvaltning • Vandstyring og prisfastsættelse • Vand, tørke, klimaændringer og tilpasning • Digitalisering, dataanalyse og modellering Programmet er endnu ikke offentliggjort.

LuWQ 2019

access_time3. jun 08:00
place Århus Universitet, Danmark

LuWQ2019 er en international og tværfaglig konference med fokus på hvordan videnskab, ledelse og politik kan minimere virkningerne af landbrug og ændringer i arealanvendelsen på grundvandets og overfladevandets kvalitet. Konferencens mål: At skabe et forum for udveksling af videnskabelig viden, forskning for bedre at forstå 'systems funktion', modellering og usikkerhed At drøfte hele politik cykluset for forbedring af vandkvaliteten At skabe en dialog mellem eksperter indenfor agrikultur og vandsektoren Mere info om arrangementet følger på arrangørens hjemmeside.

IWA World Water Congress & Exhibition 2020

access_time18. okt 09:00
place København, Danmark

IWA kongres og udstilling afholdes i 2020 med emnet: “Water for smart liveable cities”. Emnet vil have fokus på fremtidens udfordringer, og vil demonstrere smart vandteknologi, systemløsninger, styring og politik for at sikre modstandsdygtighed i byer verden rundt. Danmark har en bemærkelsesværdig tradition for bæredygtige løsninger. København er en levende, blå og grøn by, der introducerer smarte integrerede vandløsninger. Dette har resulteret i at Danva skal være vært for konferencen 2020. Program og talere vil blive opdateret løbende.