Alle kommende events

Regionale dialogmøder i 2020 om spildevand for kommunernes spildevandsmedarbejdere

access_time28. sep 08:05

Miljøstyrelsen afholder igen i år 3 regionale dialogmøder med kommunerne om spildevand. Miljøstyrelsen vil informere om igangværende initiativer, projekter og fokusområder af relevans for administrationen på spildevandsområdet, og møderne giver generelt rige muligheder for, at kommuner og styrelse deler viden og erfaringer på tværs. Møderne afholdes: 28. september 2020, Comwell H.C. Andersen Odense. Se hjemmeside: https://comwell.com/hoteller/comwell-h-c-andersen-odense 1. oktober 2020, DGI-huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C. Se hjemmeside: https://www.dgi-huset.dk/ 5.

Webinar: Regn & Afstrømning

access_time5. nov 10:00

Lektor på DTU, Hjalte Jomo Danielsen Sørup, fortæller om regn. Han har i sin forskning bl.a. arbejdet med at oversætte avancerede statistiske beskrivelser af regn til mere simple beskrivelser. Kristoffer Tønder Nielsen, ph.d. ved Envidan fortæller om den nyeste viden om afstrømning fra byens grønne områder med afsæt i sit ph.d.-projekt, der blandt andet inkluderede omfattende feltforsøg Signe Barnes, Scalgo afrunder mødet med at sætte de to indlæg ind i kontekst af Scalgo Live.

Vandbehandling - design og optimering - 2020

access_time10. nov 09:30
place Vandværksvej 7, 5000 Odense, Danmark

Målgruppe Personale, der arbejder i praktisk drift, som driftsleder eller planlægning og projektering, og som er ansvarlige for drift og vedligeholdelse af vandbehandlingsanlægget. Vi forventer, at deltagere på kurset har en grundlæggende viden om vandbehandling og filterteknik svarende til kurset Indvinding og produktion af vand. Indhold Grundvandets behandling i vandværket går hovedsagelig ud på at fjerne stoffer og luftarter, som er opløst i grundvandet så det behandlede vand opfylder de krav, der er opstillet for drikkevand.

KL’s Teknik og Miljø’20 konference udskydes pga. COVID-19

access_time24. nov 09:30
place Odense

OBS! TEKNIK & MILJØ '20 konferencen udskydes til den 24.-25. november 2020, som en konsekvens af den øgede udbredelse af COVID-19. Se samlet program, herunder beskrivelser af faglige sessioner, gallerier og udflugter i Invitationen til TEKNIK & MILJØ '20. Temaet for TEKNIK & MILJØ ’20 er klima, og med konferencens titel ’Klimaet er fælles – ansvaret er også dit’ sætter vi fokus på kommunernes rolle i en styrket klimaindsats. Danske kommuner er allerede langt fremme i arbejdet med CO2-reduktion og klimatilpasning.

IWA World Water Congress & Exhibition 2021

access_time9. maj 09:00
place København, Danmark
Danva

IWA kongres og udstilling afholdes med emnet: “Water for smart liveable cities”. Emnet vil have fokus på fremtidens udfordringer, og vil demonstrere smart vandteknologi, systemløsninger, styring og politik for at sikre modstandsdygtighed i byer verden rundt. Danmark har en bemærkelsesværdig tradition for bæredygtige løsninger. København er en levende, blå og grøn by, der introducerer smarte integrerede vandløsninger. Dette har resulteret i at Danmark skal være vært for konferencen 2020 - der pga. corona er flyttet til 2021. Program og talere vil blive opdateret løbende.