Alle kommende events

Søfartsstyrelsens regionale møder om havplanen

access_time8. jun 15:00
Søfartsstyrelsen

I juni tager Søfartsstyrelsen rundt i landet for at afholde syv offentlige møder om havplanen. Der afholdes syv regionale møder, hvor alle er velkomne til at komme og høre om havplanen og stille uddybende spørgsmål. På møderne er det både muligt at deltage fysisk og virtuelt. De fysiske pladser tildeles efter først-til-mølle princippet. Møderne afholdes på følgende dage: Tirsdag d. 8. juni kl. 15-17 – Nordsøen Oceanarium, Hirtshals Onsdag d. 9 juni kl. 15-17 – Kattegatcentret, Grenå (TBC) Torsdag d. 10. juni kl. 16:30-18:30 – Vadehavscentret, Ribe Torsdag d. 17. juni kl.

Rørlagte vandløb

access_time15. jun 09:00
place Silkeborg
Ferskvandscentret Kursus

Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men kan alligevel være lidt af en administrativ udfordring, når det kommer til vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger. På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning/anlægsarbejder, medbenyttelse, partsfordeling, ned- og opklassificering mm. Målgruppen Kommunale vandløbsmedarbejdere, rådgivere og landbrugskonsulenter

Webinar i KL om Havplanen og Kommunerne

access_time15. jun 09:30
KL

Danmarks første havplan er i høring indtil 30. september 2021. Havplanen er bindende for statslige og kommunale myndigheder, når de vedtager planer eller meddeler tilladelser mv. til arealanvendelser i de danske havområder. Kommunerne bør derfor forholde sig til planen i egen geografi. På webinaret sætter vi særlig fokus på snitfladen mellem vand og land, mellem havplan og planlov. Se høringen på Søfartsstyrelsens web-site Pris: Deltagelse i webinaret er gratis.

Konference - Økonomi og management (online)

access_time16. jun 09:30
place København
Danva

D. 16. juni 2021 afholder DANVA en virtuel konference om økonomi og management. Konferencen stiller skarpt på tidens vigtigste emner indenfor økonomi, regulering og styring af selskabers aktiver og samler en bred kreds af folk med interesse indenfor de nævnte områder. Der sluttes af med et meget inspirerende indlæg af forhandlingsguruen Keld Jensen, forhandlingsøkonomi og om forhandlingens kunst. Nyt fra styrelserne Konferencen indledes med et fælles spor med ”Nyt fra styrelserne”. Her fortæller Miljøstyrelsen og Energistyrelsen om hhv.

GRATIS WEBINAR: Klimatilpasning og regnvand

access_time17. jun 15:00
Niras, Haugaard|Braad

NIRAS og Haugaard|Braad Advokatfirma inviterer til en række gratis webinarer om vandrammedirektivet. Det danske vandmiljø skal forbedres og beskyttes via EU’s vandrammedirektiv.