Job
HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi lancerede det første moderniserede vandværk med blødgøring i 2017, og vores mål er, at blødgjort vand i 2025 udgør 75% af vandforsyningen til hovedstadsområdet. 
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi lancerede det første moderniserede vandværk med blødgøring i 2017 og vores mål er, at blødgjort vand i 2025 udgør 75% af vandforsyningen til hovedstadsområdet. 
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af kildepladser, ledningsnet og vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi øger indsatsen for at overvåge og beskytte grundvandet, vi renoverer råvandsnet og boringer, og vi bygger nye vandværker, så vandforsyningen mange år frem kan levere friskt og sundt drikkevand til en million mennesker i hovedstadsområdet.
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af kildepladser, ledningsnet og vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi bygger nye vandværker til erstatning for de nuværende og indfører den nyeste teknologi, så vandværkerne mange år frem kan levere friskt og sundt drikkevand til en million mennesker i hovedstadsområdet. Det kræver en massiv indsats, også i Miljøsektionen, hvor vi i samspil med projekterne for de enkelte anlæg sikrer, at miljø- og myndighedsforhold bliver håndteret bedst muligt.
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
I den hurtigt voksende sektion Arbejdsmiljø & Beredskab har vi et højt ambitionsniveau, og vi arbejder strategisk på at styrke arbejdsmiljø og beredskab internt i HOFOR.  
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
Som erfaren ingeniør i afdelingen Portefølje og Design får du mulighed for at bringe alle dine tekniske og koordineringsmæssige kompetencer i spil. Du bidrager med tekniske analyser og identifikation af det optimale design af de infrastrukturløsninger, som vi ønsker at etablere. Du tilbydes et job med store udviklingsmuligheder, og din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.
Du gennemfører tekniske analyser og fastlægger det tekniske design
FredericiaFastansættelseEnerginet
I teamet er vi ti dedikerede medarbejdere, der varetager opgaver inden for overvågning af vandkvalitet, dokumenteret drikkevandssikkerhed og akkrediteret prøvetagning, grundvandsindvinding, drikkevandsproduktion og -distribution. Vi har et tæt samarbejde med myndigheder, primært kommuner. Drikkevandssikkerhed er centralt for vores arbejde, og vi er akkrediteret efter ISO 22000. Vi er et engageret team, der lægger vægt på høj faglighed og fælles indsats. Samtidig har vi fokus på at have et godt samspil med vores driftsafdelinger.
Dine arbejdsopgaver
BirkerødFastansættelseNovafos A/S
I Energihandel, som er en del af afdelingen Vind & Energihandel, har vi den vigtige rolle, at være bindeled mellem vores el- og varmeproduktion og energimarkedet. Markedet ændrer sig i takt med den grønne omstilling, og det betyder, at vi skal tilpasse os og selv gribe mulighederne i udviklingen. 
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S