Job
Dine arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne vil være af meget varierende karakter med fokus på byggemodninger, ad hoc-kloaktilslutninger og kloakfornyelsesprojekter m.m. 
I forbindelse med gennemførelse af de mange ad hoc-arbejdsopgaver, der er i en forsyningsvirksomhed, vil kundekontakt, myndighedsbehandling og lovgivning om arealerhvervelse m.m. således være en stor del af det daglige arbejde.
Dine kvalifikationer
Du har en solid erfaring – gerne fra forsynings- eller rådgivningsbranchen.
ViborgFastansættelseEnergi Viborg Vand A/S
I Fors A/S driver vi effektiv forsyning, der er til for vores kunder. Vi ønsker at sætte dagsordenen og påvirke udviklingen af forsyningsbranchen. Det vil vi gøre ved at være den bedste leverandør af innovative og effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø.
RoskildeFastansættelseFors
Vi ser gerne, at du har 3-5 års erfaring fra rådgivende virksomhed.
Vi lægger vægt på både teoretisk, praktisk og kreativ faglighed, samt evnen til selvstændigt at samarbejde med alle parter ved projekternes gennemførelse.
Dine primære opgaver vil blive:
Projektering og fagtilsyn af alle former for byggeri lige fra institutioner, detailhandel til højhuse og store erhvervsbyggerier. Projekterne er lokaliseret over hele landet og omfatter både nybygning og renovering.
Vi kan tilbyde:
OdenseFastansættelseHenry Jensen Rådgivende ingeniører
Undervisning i både teori og praktik
Som en del af Rørcentret får du et job, hvor du er med til at uddanne fremtidens kloakmestre i samarbejde med de øvrige undervisere i centret. Rørcentret på Teknologisk Institut gennemfører kloakmesteruddannelsen, som er en 7 måneders uddannelse i både teoretisk og praktisk kloakarbejde.
Dine primære arbejdsopgaver bliver:
TaastrupFastansættelseTeknologisk Institut
I NIRAS’ arbejde inden for industrimiljø er der et stort behov for beregninger og vurderinger af luft, støj, spildevand, klassificering af affald og andre forhold. Vores rådgivning er afgørende, når virksomheder skal ansøge om miljøgodkendelse til etablering og drift. Kunderne efterspørger som aldrig før vores kompetencer inden for EHS-rådgivning og industrimiljøområdet.
AllerødFastansættelseNIRAS A/S
Vil du være med til at løse de udfordringer som en kraftig befolkningstilvækst, et sårbart vandmiljø og øgede nedbørsmængder giver til håndtering af spildevand og regnvand? Trives du med at få samarbejde på tværs til at lykkes til gavn for forretningen? Så er du måske vores nye chef for spildevand.
Om dit nye job
I den nyoprettede stilling som chef for spildevand får du et spændende lederjob med ansvar for at skabe sammenhæng på tværs af Skanderborg Forsynings mange spildevandsaktiviteter fra ledningsnet til renseanlæg og fra drift til projekter.
SkanderborgFastansættelseSkanderborg Forsyning A/S
Vi søger lige nu to erfarne konsulenter (fx ingeniører) til to stillinger, hvor denne stilling har fokus på IKT, god dataunderstøttelse og effektiv drift af porteføljestyringen, mens den anden stilling har fokus på energioptimering af bygninger, tekniske installationer og bæredygtighed. Vi er i gang med en større omstilling på bygningsområdet, hvor opgaverne kræver energi, initiativ og ikke mindst de rigtige kompetencer.
FrederiksværkFastansættelseHalsnæs Kommune
Vi søger lige nu to erfarne konsulenter (fx ingeniører) til to stillinger, hvor denne stilling har fokus på energioptimering af bygninger, tekniske installationer og bæredygtighed, mens den anden stilling har fokus på IKT, god dataunderstøttelse og effektiv drift af porteføljestyringen. Vi er i gang med en større omstilling på bygningsområdet, hvor opgaverne kræver energi, initiativ og ikke mindst de rigtige kompetencer.
FrederiksværkFastansættelseHalsnæs Kommune