Job
Som del af den kommende eksportstrategi for vandområdet styrker Udenrigsministeriet og Miljøstyrelsen eksportfremmen af vandområdet yderligere.
Udenrigsministeriet tilbyder derfor i samarbejde med Miljøstyrelsen nu en spændende udfordring, hvor du kommer til at indgå i et nyt større vandteam på tværs af Europa. Så hvis du har en teknisk forståelse for vandsektoren og et kommercielt drive, så bør du læse videre her.
Warszawa, PolenFastansættelseUdenrigsministeriet
Ringsted Kommune ligger højt på Sjælland og flere vandløbssystemer har sit udspring her. Kommunen har 50 vandløb, heraf er ca. 170 km. offentlige. I 2014 købte kommunen Haraldsted og Gyrstinge sø af HOFOR, hermed blev vandkvaliteten og brugen af vandløb og søer sat på den politiske dagsorden. Kommunens klimatilpasningsstrategi sætter i stigende grad vandløbene som recipienter under pres - en udfordring der kalder på, at der udvikles nye løsninger sammen med forsyningen.
RingstedFastansættelseRingsted Kommune
Kan du eksekvere vores spændende projekter inden for klimatilpasning og spildevandshåndtering?
København FastansættelseHOFOR A/S
Har du viden om optimering af fjernvarmeanlæg, og kunne du tænke dig et kundefokuseret job i en virksomhed, hvor energi, miljø og bæredygtighed er på den strategiske dagsorden?
Som vores nye energirådgiver bliver det dit ansvar at sikre, at kunderne får rådgivning om, hvad de skal gøre for at få en optimal drift af deres fjernvarmeanlæg. Du skal sørge for, at kunderne bliver godt informeret og motivere dem til, at de bruger energien fornuftigt. Det sker bl.a. ved at kontakte kunderne og sikre lav returtemperatur samt bruge vores datadrevne energistyringssystem, Forsynometer.
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
Vores mål er at vækste over de kommende år, og i Odense har vi særligt fokus på at opbygge et stærkt team sammen med vores arkitektkollegaer og kollegaer fra vores andre divisioner. Har du lyst til at være en del af den rejse, som byggeri Odense står overfor?
Odense FastansættelseSweco Danmark A/S
Er du en ambitiøs og dygtig ingeniør, installatør eller tekniker? Vil du være en del af et stærkt fagligt miljø og arbejde med udfordrende VVS- og ventilationsopgaver? Har du et stort netværk og markedskendskab samt har du lysten og gå på modet til at være med til at vækste en forretning yderligere? Så er det måske dig, vi søger.
KøbenhavnFastansættelseSweco Danmark A/S
Vi har udarbejdet kravspecifikationer til pumpestationer, som vi bruger til at optimere designet af de nye anlæg. Vi har et tæt samarbejde med vores driftsteams, som giver os værdifulde erfaringer med valg af de bedste tekniske løsninger. Renoveringen af pumpestationer indtænkes i et Asset Management-koncept, hvor vi arbejder på at få opbygget et system til tilstandsvurdering af anlæggene. Desuden er vi i gang med et nyt styresystem (Ignition) til Styring, Regulering og Overvågning (SRO) af pumpestationerne, som skal implementeres i løbet af de næste fem år.
BirkerødFastansættelseNovafos A/S
Bliver du udfordret nok?
I Vejle Spildevand A/S investerer vi hvert år ca. 120-150 mio. kr. i spildevandsanlæg og klimaløsninger. Vi udfører en stor del af vores projekter i eget hus, så vi lægger vægt på at udnytte og udvikle vores egne kompetencer. Samarbejde og tværgående sparring er vigtigt for os, og derfor løser vi især vores større projekter i tværgående projektteams, hvor vi er villige til at afprøve nye løsninger. Vi har fokus på en stærk projektledelse, et højt fagligt niveau, og betydningen af at sætte de rigtige rammer for at skabe de gode projekter.
VejleFastansættelseVejle Spildevand A/S