Jan Støvring

Jan Støvring er landskabsarkitekt ved Københavns Universitet og forsker bredt i landskabsarkitektur og planlægning, ofte med udgangspunkt i landskabsarkitekturens materialer og anlægsteknik. I forskningen er han optaget af det fysiske miljø, herunder de planlægningsmæssige forudsætninger, designprocesser og materialerne hvormed det skabes.