I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Vi vil finde naturlige toksiner i drikkevandet - naturligvis

9. november 2021 kl. 06:001
Drikkevand
Illustration: Miljøstyrelsen.
En gruppe af naturlige toksiner kræver særlig opmærksomhed og handling. Så selv om et ørnebregnetoksin kun er fundet i få boringer med overfladenært grundvand, kan man ikke konkludere, at naturstoffer ikke er et problem for drikkevandet. Det skriver tre forskere, der dermed erklærer sig uenige med vandforsyninger i tolkningen af resultaterne.
Artiklen er ældre end 30 dage

Grøn omstilling byder på biopesticider, vækststimulanter og medicin fremstillet fra bioaktive naturstoffer. Men hvad ved vi om stofferne når de havner i miljøet? Et europæisk forskningsprojekt NaToxAq har vist at bioaktive og toksiske naturstoffer er allesteds nærværende og at de dækker et enormt spænd i giftighed, mobilitet og nedbrydelighed. Projektet peger på alkaloider som en gruppe af toksiner, der kræver særlig opmærksomhed og handling.

WaterTech bragte den 5. oktober en nyhed omkring det kræftfremkaldende ørnebregnetoksin ptaquilosid. I en undersøgelse af 77 boringer blev dette toksin kun fundet i 7 boringer, alle med overfladenært grundvand. Dette er helt i overensstemmelse med forventningen da ptaquilosid hurtigt nedbrydes og udvaskningen finder sted som pulse ved større regnvejr. 

Kan vi så konkludere at naturstoffer ikke er et problem for drikkevandet? Et stort rungende NEJ! Ptaquilosid er let-nebrydeligt og ikke repræsentativt for naturlige toksiner generelt. 

Der findes mere end 20.000 naturlige toksiner fra planter - afgrøder, træer, vilde planter og haveplanter. Hvor mange af disse, der betyder noget for drikkevandet i Danmark ved vi ikke, men vi kan hurtigt identificere 100 stoffer der kræver opmærksomhed. I et netop afsluttet EU projekt - NaToxAq - har 15 PhD studerende i Europa arbejdet med emnet.  

Artiklen fortsætter efter annoncen

De fandt et stort antal naturlige toksiner fra et bredt spektrum af planter fundet i overfladevand, incl. phytoøstrogener. Projektet viste, at toksiner tilhørende alkaloiderne går igen i moniteringerne. Alkaloider kender vi alle - eksempelvis koffein, stryknin, morfin og nikotin. Der er andre alkaloidstoffer, som tropan-, pyrrolizidin- og quinolizidin-alkaloider der er yderst giftige og som produceres fra et større antal planter i den danske natur, heriblandt gul brandbæger og rød hestehov. 

De naturlige toksiner er uforudsigelige 

Alkaloiderne er langt mere stabile end ørnebregnetoksinet, og da de samtidigt er mobile vil de udvaskes til grundvandet. Eksempelvis findes koffein - et xanthin-alkaloid - meget ofte i grundvandsmoniteringer. Et andet eksempel er alkaloid metabolitten 1,2,4- triazol  - også et almindeligt forekommende forurenende stof i danske grundvandsboringer. Koffein hidrører givetvis fra spildevand og 1,2,4-triazol fra fungicider, men deres forekomst viser at disse alkaloid-stoffer ikke nedbrydes hurtigt. 

En nylig publiceret undersøgelse viser at visse alkaloider ikke nedbrydes i vandværkernes sandbede. Derfor peger alt på, at vi vil finde alkaloider i grundvandet, men vi har ingen moniterings data! 

Vi skal skabe det nødvendige vidensgrundlag

Naturens bioaktive stoffer udgør et skatkammer af skabeloner for fremstilling af nye pesticider, vækstregulatorer/stimulanter, og lægemidler, og stofferne indgår ofte i helse- og kosmetikprodukter. I vores søgning efter grønne og bæredygtige løsninger vil vi se en stærk vækst i brug af naturstoffer, som biopesticider og som 'biologicals', i en bred vifte af andre anvendelser. Det er en spændende og rigtig udvikling, hvor Danmark kan vise innovationskraft og være med i frontlinien, men det kræver, at vi er ved, hvad vi gør. 

Det gør vi ikke med det nuværende vidensgrundlag! Vi ved ganske enkelt ikke, hvad der sker, når vi anvender nye afgrøder, der producerer deres egne pesticider, eller vi anvender højaktive naturstof-ekstrakter som biopesticider. Derfor - sørg nu for at få etableret det nødvendige grundlag for en risikovurdering af disse stoffer og de kommende nye teknologier. Intet er dummere end at køre løs for fuld kraft uden at have indtænkt miljø og sundhed. 

Mange kostbare grundvandsforureninger kunne være undgået, hvis vi havde praktiseret rettidig omhu. Tiden er inde til at få iværksat monitering for disse stoffer i jord og grundvand, samt at få set på stoffernes nedbrydelighed og giftighed.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
9. november 2021 kl. 10:52

Måske tiden også er inde til at revurdere, hvad det er vi bruger milliarder af kroner på? Undersøgelser for menneskefremstillede pesticider, og deres nedbrydingsprodukter, som er gennemtestede, og ikke truer sundheden i de niveauer de findes i grundvandet. Med deraf følgende frygt hos befolkningen for at drikke "forgiftet" vand. Hvad koster analyserne? - og hvad med de boringer, med sundt drikkevand, der skal erstattes af andre boringer? - Hvad med de erstatninger man vil udbetale til landmændene, for at undlade at dyrke jorden?

  • Vi får INTET sundhed for alle de penge! Og i mellemtiden sover man i timen, og lader giftige stoffer som PFAS forurene natur og grundvand. Stoffer, der i modsætning til pesticider og deres nedbrydningsstoffer, rent faktisk udgør en trussel for sundheden! Det er ikke så sært, at man i udlandet undrer sig over vore dispositioner. Og at WHO, da de blev bedt om at komme med ændringsforslag til EU's drikkevandsdirektiv foreslog, at vi simpelthen undlod at teste for pesticider, og ikk emindst nedbrydningsstofferne, for ikke at skabe unødig frygt og bekymring hos befolkningen, og bruge en masse penge på ingenting. Hvornår våger politikerne op, og får stoppet dette cirkus? Hvornår vågner journalisterne op, og begynder at undersøge, hvad dette koster samfundet?