I dette holdningsstof udtrykker forfatteren deres personlige holdning om emnet.

Sammen om grundvandet

Sammen om grundvandet
Illustration: Fotokris/Bigstock. Se større version
Hvis vi virkelig vil beskytte vores grundvand, er det nødvendigt med grundvandsparker og anden mere langsigtet beskyttelse, skriver Danske Vandværker i anledning af stor konference i dag.
Synspunkt 18. november kl. 06:00

I dag den 18. november sætter Danske Vandværker grundvandet på dagsordenen. Det gør vi på en konference i fællessalen på Christiansborg i samarbejde med Dansk Planteværn, Jordbrugsakademikerne (JA) og Økologisk Landsforening.

Vi har sammen arrangeret konferencen ’Fra fortidens synder til fremtidens løsninger’, hvor vi vil drøfte udfordringerne med forurening af grundvandet. Og hvad der skal til for, at danskerne også fremadrettet kan have tillid til vores drikkevand. For det er vigtigt.

Vi er fire foreninger med et bredt syn på emnet, men vi ønsker en konstruktiv og saglig debat om både udfordringer og løsninger. Den tilgang er jeg personlig glad for, for sådan tror jeg generelt, at vi når længst. Deltagerne på konferencen vil møde faglige input og synspunkter fra myndigheder, forskere og politikere, og jeg er spændt på at høre den politiske debat efter oplæggene. 

Set gennem vandværkernes briller er der meget på spil. Der bliver fundet flere og flere uønskede stoffer i grundvandet, og landet over kæmper vandværkerne for at sikre godt vand til forbrugerne. Desuden har vores vandværker stadig større problemer med at finde kildepladser. Undersøgelser viser, at der er forurenende stoffer i mere end hver anden aktive drikkevandsboring.

I Danske Vandværker mener vi, at det skal være muligt også fremover at drikke vand fra hanen, som ikke har gennemgået den store renselsesproces. Vi mener ikke, at danskerne skal acceptere, at det bliver hovedreglen, at vandværkerne skal rense vandet for kemiske stoffer, før det kan drikkes. Selvfølgelig kan det i enkeltstående situationer være nødvendigt at rense vandet, men kun som en nødløsning.

Det er nødvendigt med en bred grundvandsbeskyttelse

Vi ser gerne, at vi fokuserer meget mere på bredden af stoffer i vores grundvandsovervågning, for vi opdager jo flere og flere nye stoffer, som vi ikke ønsker at have i grundvandet. Tag for eksempel bare PFAS’erne. Egentlig har man kendt til stoffernes uheldige virkning i en del år, men det er som om, det først nu er ved at gå op for myndighederne, at der skal handles.

Der har i mange år været et stort fokus på pesticider fra landbruget, og det er selvfølgelig ikke uden grund. Det store fokus betyder heldigvis, at vi formentlig efterhånden har nogenlunde styr på dem.

Men hvis vi virkelig vil beskytte vores grundvand, er det nødvendigt med langsigtet beskyttelse, som også tager hensyn til fremtidige generationer. Vi har sammen med bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Danva foreslået såkaldte grundvandsparker, som skal beskytte de områder, hvor vi henter det grundvand, som vi skal tappe fra hanen.

Vi ved godt, det kommer til at koste mange penge, men undersøgelser viser, at danskerne gerne betaler lidt mere for deres drikkevand. Vi kan også bare spørge os selv, om vi har råd til at lade være med at sikre vandet i hanen til dem, som kommer efter os.

Jeg ser frem til en livlig debat på konferencen og er spændt på at høre, om miljøministeren i sit oplæg har noget nyt med om regeringens arbejde for at beskytte grundvandet.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Du har ikke tilladelse til at deltage i debatten. Kontakt support@ing.dk hvis du mener at dette er en fejl.
Forsiden
Regnen falder, vandet stiger, landet skrider: Vådere klima betyder flere landskred

Regnen falder, vandet stiger, landet skrider: Vådere klima betyder flere landskred

Jord, grus og sand skrider flere steder i Danmark. Klimaændringernes stigende grundvand og nedbørsmængder kan skubbe til eksisterende skred, der netop er kortlagt af Geus.
Tvivl om EU-vandmiljøkrav og renseanlægs effektivitet forsinker supersygehus

Tvivl om EU-vandmiljøkrav og renseanlægs effektivitet forsinker supersygehus

Nyt Odense Universitetshospital (OUH) vil selv rense sit spildevand. Det duer ikke, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, der nu har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med henvisning til EU's krav om 'god økologisk tilstand' i vandløb.

Seneste debat

Sammen om grundvandet

Sammen om grundvandet

Hvis vi virkelig vil beskytte vores grundvand, er det nødvendigt med grundvandsparker og anden mere langsigtet beskyttelse, skriver Danske Vandværker i anledning af stor konference i dag.
Synspunkt af Susan Münster
Ugens vand: Fokus på klimatilpasning, kommunalvalgkamp om drikke-/spildevand – og en toilet-quiz

Ugens vand: Fokus på klimatilpasning, kommunalvalgkamp om drikke-/spildevand – og en toilet-quiz

Cop26 slutter efter planen i dag, så vi begynder meget passende med klimatilpasning – som der har været ret stor diskussion om på klimatopmødet i Glasgow. Der er dog bevægelse på området: Danmark har meldt ud, at man godt vil give mere til tilpasning – f.eks. skal 60 pct.
 
Vandværker kan også bidrage til CO2-fangst – og spare penge samtidig

Vandværker kan også bidrage til CO2-fangst – og spare penge samtidig

Som alternativ til traditionel blødgøring har Odsherred Forsyning installeret et anlæg, der tilsætter CO2 og dermed bremser udfældningen af kalk. Det er en fordel for både klima, miljø og økonomi.