Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

PFAS går ikke væk af sig selv

Af Bente Villumsen13. januar kl. 05:00
PFAS forurening
Illustration: Piqsels.com.
I det store billede er historien om PFAS en påmindelse om, at vi kun får rent vand ved at adressere alle forureningskilder. Derfor skal vi forebygge nye forureninger, afværge eksisterende forureninger og have antennerne ude, når der kommer ny viden om forurenende stoffer, skriver lederen af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer.
Artiklen er ældre end 30 dage

En kogræsserforening ved Korsør er uforskyldt blevet ramt af en grum forureningssag. Trygheden ved at have sine egne dyr, vide hvor de er vokset op, hvad de har spist, og at de har haft et godt liv – den tryghed er vendt på hovedet, når græsset og vandet, som dyrene har levet af, er forgiftet, og giften er vandret videre til det kød, familierne har spist. De lever nu med usikkerheden om, hvordan forureningen påvirker voksne og ikke mindst børn.

Sagen har fået stor omtale i landsdækkende medier, og jeg tror, den har berørt alle, der arbejder inden for feltet.

Forureningen ved Korsør er spredt fra en brandskole, som har anvendt store mængder PFOS-holdigt brandskum i en årrække. PFOS blev forbudt i 2006 med udfasning frem til 2011, og brandskummet var tilsyneladende anvendt lovligt og i god tro. Det rejser naturligt spørgsmålet, om der er andre sager rundt om i landet, som venter på at blive opdaget.

I forsommeren bad Miljøstyrelsen regionerne om at lokalisere brandøvelsespladser i hele landet for at få overblik over, om der var tilsvarende forureninger andre steder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det arbejde blev gennemført i tæt samarbejde med kommunerne, og resultatet var en foreløbig liste på 145 brandøvelsespladser, som blev afleveret i september. Samtidig er Forsvaret i gang med at undersøge deres brandøvelsespladser.

Men PFAS findes mange andre steder end brandøvelsespladser.

Rigtigt at regulere PFAS under ét

PFOS – perfluoroktansulfonsyre – er blot ét af mange tusind stoffer i gruppen af PFAS, per- og polyfluorakrylforbindelser. PFOS er blandt andet hormonforstyrrende og påvirker vores immunforsvar, selv i meget små mængder. Vi taler om nanogram-niveauer, hvor vi for de fleste andre miljøfarlige stoffer arbejder med mikro- eller milligram.

PFAS er en stor og kompleks stofgruppe, hvor flere af stofferne kan omdannes til hinanden. Den stærke C-F-binding er årsag til, at stofferne kaldes evighedskemikalier: de er persistente, bioakkumulerbare og mobile, og sundhedseffekterne er kun kendt for en lille del af stofferne. Derfor er det også helt rigtigt, når den danske miljøminister sammen med flere andre lande i EU arbejder for at få reguleret hele gruppen af PFAS under ét.

PFAS har været anvendt mange steder i industrien, fordi det har nogle interessante tekniske egenskaber, ikke mindst til overfladebehandling. Derfor har de været anvendt til tæpper, møbler, tekstiler, fødevareemballage osv., og derfor er de også spredt i miljøet.

Grundvandskvalitetskriterie overskredet på to ud af tre lokaliteter

Regionerne har siden 2013 samarbejdet med Miljøstyrelsen om problematikken. Dengang blev fem brancher med risiko for PFAS identificeret, og regionerne begyndte at undersøge for PFAS i 2015. I de følgende år er flere og flere brancher undersøgt.

Stofferne blev fundet, men i små koncentrationer, og det var opfattelsen, at det var relevant, men næppe noget, der ville få den store betydning. Indtil EFSA, det Europæiske Fødevareagentur, offentliggjorde nye risikovurderinger i 2020, og Miljøstyrelsen i 2021 satte miljøkvalitetskriterierne for jord og vand ned med en faktor henholdsvis 40 og 50. De små fund var nu pludselig ganske betydelige.

I september kunne Danske Regioner offentliggøre en sammenstilling af undersøgelser for PFAS på ca.1100 forurenede lokaliteter i de fem regioner. Opgørelsen viste, at det nye grundvandskvalitetskriterie var overskredet på to ud af tre lokaliteter, og overskredet med faktor 10 på én ud af tre. Resultaterne giver anledning til undersøgelser for PFAS på endnu flere lokaliteter, og der vil gå år, inden vi har det fulde overblik over, hvor vi finder stofferne. Det er en højt prioriteret opgave for os og regionerne.

Får kun rent vand ved at adressere alle forureningskilder

For regionerne er PFAS et eksempel på, hvordan jordforureningsopgaven bliver ved med at vokse. I det store billede er historien om PFAS en påmindelse om, at vi kun får rent vand ved at adressere alle forureningskilder. Det gælder for grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande, og det gælder i vandmiljøet.

Vi skal huske at arbejde hele vejen rundt: Vi skal forebygge nye forureninger, og vi skal afværge de forureninger, der allerede findes. Og vi skal have antennerne ude, når der kommer ny viden om forurenende stoffer.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger