I dette holdningsstof udtrykker forfatteren deres personlige holdning om emnet.

Glem ikke EU's milliardstore, grønne pengetank

Der er masser af muligheder i EU's Horizon Europe-program for danske virksomheder med grønne projekter. Både i forhold til projektfinansiering og til at få åbnet døren til nye, internationale relationer, skriver Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Synspunkt 4. november kl. 06:00

EU’s nye støtteprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, ser grønt. Bl.a. miljø, cirkulær økonomi, grønne byer samt energi og bæredygtige fødevarer bliver prioriteret højt, når pengene skal fordeles.

Af de samlede budget på over 700 milliarder kroner er en tredjedel øremærket direkte til klimarelaterede projekter. 

Er du fra en dansk virksomhed, eller er du forsker, der arbejder med nye spændende løsninger og teknologier fx inden for miljø, fødevareproduktion, byudvikling, grøn energi eller data? Eller arbejder du måske i en kommune eller et forsyningsselskab, som søger nye løsninger – måske inden for vandforsyning, klimatilpasning eller affaldshåndtering? 

Dette er lidt tilfældigt valgte og langt fra dækkende eksempler på, hvem der bør kigge nærmere på de muligheder for projektfinansiering, som findes i EU’s spritnye rammeprogram for forskning og innovation (F&I), Horizon Europe. Faktum er, at Horizon Europe kan være vejen frem for alle, der ønsker at søge nye veje og være med til at forme fremtidens Europa gennem forskning og innovation. 

Hvad er Horizon Europe?

Horizon Europe er det på verdensplan absolut største støtteprogram for F&I, der med et budget på svimlende 95,5 milliarder euro i årene frem til 2027 kommer til at finansiere projekter inden for hele forsknings- og innovationsfødekæden fra grundforskning til operative prototyper samt markedsnær opskalering og udvikling af virksomheder og produkter.

Den største del af midlerne vil blive brugt til at støtte projekter, der søger løsninger på nogle af de helt store samfundsudfordringer: klimatilpasning og klimaforandringer, biodiversitet, bæredygtige og sunde fødevarer, grøn omstilling inden for energi- og transportsektorerne, sikre og demokratiske samfund, sundhed mv. Man kan sige, at Horizon Europe er et anvendelsesorienteret program. Pengene investeres i de projekter, der bringer den største effekt og de bedste løsninger på disse udfordringer. 

Det er selvfølgelig interessant med alle de mange penge, som man kan få til sit projekt, og det er ofte den største motivation for en ansøger. Men der er også et andet, vigtigt aspekt, som oftest viser sig at være endnu mere værdifuldt: Programmet giver ikke kun mulighed for projektfinansiering, det åbner også døren til nye, internationale relationer. Og ét projekt leder ofte videre til det næste og det næste osv.

Hvad skal der til?

For langt de fleste projekter, der finansieres via Horizon Europe, gælder det, at man skal samarbejde i konsortier. Formelt skal der være mindst tre partnere fra tre forskellige EU-lande i et konsortium, men oftest er tre partnere ikke tilstrækkeligt til at dække bredden af et projekt. 

Når man sammensætter et konsortium, er det vigtigt at huske på, at de projekter, der opnår støtte fra Horizon Europe, på sigt skal skabe løsninger og forandringer for mennesker og samfund. Derfor er det vigtigt, at man også samarbejder på tværs af fag og brancher, og at man involverer de vigtigste interessenter i sit arbejde. Sådan sikrer man, at andre kan videreføre arbejdet og i sidste ende anvende resultaterne, når projektet er slut. 

Resultaterne af et Horizon-finansieret projekt skal have en afgørende effekt (impact) på samfundet. Der skal skabes banebrydende løsninger med tydelig impact. 

Som eksempler kan nævnes, at man i et projekt udvikler grundlaget for en helt ny teknologi, der kan udvinde genanvendelige stoffer fra spildevand, og dermed bidrager væsentligt til den cirkulære økonomi. Eller man finder nye metoder til mere præcis måling og prognose for grundvandsstigninger og bidrager dermed til en bedre anvendelse af arealer fx i landbruget eller i boligområder.

Det behøver ikke være svært

Man kommer ikke sovende til en bevilling fra Horizon Europe. Men hvis man er dedikeret, hvis man har en nyskabende idé og finder de rigtige samarbejdspartnere, så er Horizon Europe en enestående mulighed. 

Og det er vigtigt at huske, at omfanget af det arbejde, man tager på sig, kan skaleres fra det helt store som koordinator for et projekt med en stor administrativ opgave og stort ansvar, men også stor indflydelse, til en mindre, afgrænset opgave i et delprojekt. Organisationens størrelse, erfaring og ambition vil sætte barren for, hvor meget man vil og kan bidrage med.

Find en rådgiver nær dig

Hvis du synes, at det lyder interessant, og du gerne vil vide mere om mulighederne i programmet – som individuel ansøger eller i et af de store samarbejdsprojekter – eller hvis du er i tvivl, om Horizon Europe er det rigtige for dig, så kan du finde gratis råd og vejledning hos en af de offentlige rådgivere i EU-DK Support netværket. Netværket er din dør til EU-programmerne for forskning, innovation og iværksætteri.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Du har ikke tilladelse til at deltage i debatten. Kontakt support@ing.dk hvis du mener at dette er en fejl.
Forsiden
Regnen falder, vandet stiger, landet skrider: Vådere klima betyder flere landskred

Regnen falder, vandet stiger, landet skrider: Vådere klima betyder flere landskred

Jord, grus og sand skrider flere steder i Danmark. Klimaændringernes stigende grundvand og nedbørsmængder kan skubbe til eksisterende skred, der netop er kortlagt af Geus.
Tvivl om EU-vandmiljøkrav og renseanlægs effektivitet forsinker supersygehus

Tvivl om EU-vandmiljøkrav og renseanlægs effektivitet forsinker supersygehus

Nyt Odense Universitetshospital (OUH) vil selv rense sit spildevand. Det duer ikke, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, der nu har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med henvisning til EU's krav om 'god økologisk tilstand' i vandløb.

Seneste debat

Sammen om grundvandet

Sammen om grundvandet

Hvis vi virkelig vil beskytte vores grundvand, er det nødvendigt med grundvandsparker og anden mere langsigtet beskyttelse, skriver Danske Vandværker i anledning af stor konference i dag.
Synspunkt af Susan Münster
Ugens vand: Fokus på klimatilpasning, kommunalvalgkamp om drikke-/spildevand – og en toilet-quiz

Ugens vand: Fokus på klimatilpasning, kommunalvalgkamp om drikke-/spildevand – og en toilet-quiz

Cop26 slutter efter planen i dag, så vi begynder meget passende med klimatilpasning – som der har været ret stor diskussion om på klimatopmødet i Glasgow. Der er dog bevægelse på området: Danmark har meldt ud, at man godt vil give mere til tilpasning – f.eks. skal 60 pct.
 
Vandværker kan også bidrage til CO2-fangst – og spare penge samtidig

Vandværker kan også bidrage til CO2-fangst – og spare penge samtidig

Som alternativ til traditionel blødgøring har Odsherred Forsyning installeret et anlæg, der tilsætter CO2 og dermed bremser udfældningen af kalk. Det er en fordel for både klima, miljø og økonomi.