I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

En forsynings-App Store til gavn for flere

App Store
. Illustration: Apple.
Forsyningerne har igennem mange år arbejdet struktureret på at optimere processer og blive mere effektive, hvilket bl.a. kan ske ved at opsætte digitale løsninger, som understøtter forsyningernes arbejdsgange, skriver Erhvervs-PhD-studerende og hydraulisk specialist i VandCenter Syd.
Synspunkt3. maj kl. 05:00

Den digitale transformation bliver i disse år hjulpet godt på vej af begrebet ’digitale tvillinger’. Digitale tvillinger er dynamiske virtuelle repræsentationer af fysiske enheder, der løbende synkroniseres, og har til formål at understøtte beslutningsprocesser både i drift og planlægning. En digital tvilling er derfor ikke ”blot” en model, men den er hele miljøet omkring den virtuelle repræsentation lige fra datalager, forbindelser mellem fysisk og virtuel enhed, til identificering af enheder og til visualisering af resultater. 

En digital tvilling kan skabe overblik og optimere på processer f.eks. ved at levetidsforlænge produkter og anlæg ved at kigge på enhedens tilstand og udskifte de dele, som med stor sandsynlighed er årsag til kommende fejl. Ved at opnå større viden omkring eksisterende anlæg kan vi opnå større viden om, hvor og hvordan nye anlæg optimalt skal designes.

I Danmark har vi i årevis haft tradition for at have modeller af urbane vandsystemer, som hjælper os til dette, et vigtigt delelement af den digitale tvilling er således på plads. De sidste tre år har jeg gennem en erhvervs-ph.d. undersøgt, hvorledes vi kan bruge digitale tvillinger i vores daglige arbejde, men også hvordan vi kan skabe den nødvendige tillid til disse digitale tvillinger. 

Gennem de tre år (med mit snævre fokus i forhold til mulighederne indenfor digitale tvillinger), har jeg bl.a. haft en interessegruppe bestående af hydrauliske specialister i afløbssystemer fra forsyninger i Danmark. Afledt af denne interessegruppe har jeg fået øjnene op for, at forsyninger er forskellige. Vi har forskellig viden, vi har forskellig størrelse, og vi vil ikke nødvendigvis helt det samme. Dog har vi alligevel en hel del til fælles, for vi vil netop forsøge at gøre vores arbejde i forsyningerne endnu bedre via digital indsigt og support. 

En stor opgave skal løftes

En god kollega fra interessegruppen meddelte mig på et tidspunkt, at det vi lavede i VandCenter Syd jo var virkeligt innovativt og godt, mens hun sad i en mindre forsyning og drømte sig væk i en tilsvarende løsning, velvidende at en ligedan løsning var for dyr og for ressourcetung for deres forsyning at løfte. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den danske forsyningssektor er fragmenteret, forsyninger er ofte mindre i størrelse, har ofte begrænsede ressourcer og viden (hvilket i øvrigt er tilsvarende for mange andre lande). Større forsyninger kan tillade sig at være specialiserede og igangsætte større projekter såsom opbygningen af en digital tvilling. Hvad jeg har erfaret gennem de sidste tre år er, at hvis vi som forsyninger samarbejder langt mere og tænker en smule anderledes, så kan vi måske alle få fordel af de løsninger, der bliver lavet - stor forsyning som lille. 

Arbejdsgangene skal optimeres

Adskillige virksomheder (rådgivere, udviklere etc.) har de senere år givet deres gode bud på digitale løsninger på diverse problemer - men desværre også med virksomhedernes egne portaler og værktøjer der ikke taler sammen med de øvrigt indkøbte værktøjer og portaler. 

Som forsyning er vi blevet vant til at vi skal logge på et system, hvis vi vil vide noget om et emne, og en anden hvis vi mangler en anden oplysning. Dette gør, at vores arbejdsgange bliver tunge, og at mulige synergi-effekter ikke opnås. Jeg foreslår derfor – at mens vi endnu er i opstarten af den digitale transformation – at værktøjerne laves til forsyningernes arbejdsgange i stedet for virksomhedernes. Dermed kan vi binde data sammen, således at yderligere udbygning af evt. værktøjer bliver muligt. 

Vi har brug for en App Store

Gennem mit arbejde med digitale tvillinger, er jeg stødt på et begreb kaldet ’digitale økosystemer’. Med afsæt i det begreb mener jeg, at vi skal gentænke vores digitale strukturer. I stedet for at købe ét proprietært system, så skal vi begynde at orkestrere et netværk af partnere som udfører opgaverne i samarbejde. 

Jeg foreslår derfor, at vi som forsyninger går sammen og gentænker vores digitale arbejdsgange. Vi har brug for en ”App Store”, hvor vi som forsyning kan tilkøbe de digitale ydelser præcis på den måde, vi gerne vil. I din telefons App Store kan du f.eks. ligeledes tilvælge forskellige kalender-applikationer afhængig af dit behov, men alle bygger på, at du kan integrere dine kalendere i netop den specifikke app.

I mit ph.d.-projekt har jeg forsøgt at gentænke, hvordan vi vil implementere de moduler, vi bygger ind i den digitale tvilling i VandCenter Syd. Tidligere har vi haft en virksomhed til alle dele i vores endnu simple digitale tvilling, men da løsningen alligevel skulle gentænkes (pga. forældet software), har vi delt processen op i mindre moduler, så vi kan bygge netop de løsninger, vi vil. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et modul kan være en data-behandling med input fra leverandører og fast output som angivet af os. Det output kan således benyttes i næste model (og i adskillige andre) til at udføre en analyse. Virksomhederne der før solgte store løsninger, der løste et problem, vil i stedet skulle tænke i moduler, der er afhængige af andre moduler. Hvis modulerne er robuste og gode, har standardiseret input og output, så vil disse moduler eller applikationer sandsynligvis blive tilvalgt af forsyningerne. 

Virksomhederne kan til gengæld nå ud til mange flere kunder (forsyninger), hvor data kommer standardiseret ind, og udvikling og innovation kan trives. Start-up-virksomheder får lettere adgang til markedet - til gavn for samfundet og miljøet – og vi kan som branche rykke langt hurtigere under fri konkurrence. 

Behov for samarbejde

Forsyningerne i Danmark har gennem tiden vist, at de ikke er bange for samarbejder på tværs (f.eks. VeVa, OneWater). Derfor skal dette synspunkt ses som en åben invitation til at indgå i en snak omkring et nyt samarbejde på digitale løsninger, standardiseringer mm., som forhåbentlig på lang sigt skaber digitale løsninger der supplerer hinanden. Forsyninger og udviklere er velkomne til at kontakte mig for yderlige opstartsmøder. Sammen kan vi nemlig som helhed forandre en hidtil anvendt praksis, og forhåbentlig kan forsyninger i fremtiden (store som små) tilvælge de moduler, som passer netop til deres behov. 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger