Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Dansk designet stormflodsbeskyttelse som by-topografi i Køln

8. marts kl. 05:00
Karoline Liedtke
Illustration: Cobe.
Det danske arkitektfirma Cobe har fået æren af at designe forvandlingen af Kølns havnefront. Et projekt, der skal gøres plads til Rhinen, når den går over sine bredder og samtidig stormflodsbeskytte den tyske millionby.
Artiklen er ældre end 30 dage

Rhinen er en af Tysklands største, mest regulerede floder, der strækker sig gennem tæt bebyggede byområder.

Køln er dybt forbundet med floden og dens dynamiske væsen. De første tegn af mennesker rækker tilbage til 5.300 år f.Kr. Siden Romerrigets tid er byen vokset på begge sidder af floden, og indbyggerne har altid skullet forholde sig til højvande og oversvømmelser.

Tilbage i 1748 gik det dog mere end galt, da Køln nærmest blev totalt dækket af vand. En »Jahrhundert-Eisgang« eller »Eisflut« bevirkede, at vandstanden i Rhinen steg 10 meter fra kote 3,5 meter til 13,5 meter. Det var byens hidtil værste højvandsstigning med massive ødelæggelser til følge.

Højvandsbeskyttelse er siden da blevet en del af byens karakteristiske topografi. Men man har dog over tiden indset, at beskyttelse ikke bare indebærer at bygge højere mure og diger, men også betydet, at floden skal have plads, så der er noget at give af, når vandet stiger.  Dette kalder man i Tyskland 'Retentionsraum' - fra engelsk 'retention': at holde tilbage. Begrebet beskriver de rum og områder, der kan oversvømmes, når vandet stiger – for eksempel når sneen smelter om foråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men vand kender ikke kommune- og landegrænser, og derfor betragtes højvandbeskyttelse langs Rhinen som et fælles projekt. I 1998 besluttede alle forbundsstater ved Rhinen derfor en »Aktionsplan Hochwasser«, hvor de forpligter sig at skabe nye oversvømmelsesområder langs Rhinen. Indtil 2020 blev der skabt omkring 340 mio. kubikmeter oversvømmelsesområder, og planen er at skabe 200 mio. mere frem til 2030.

Man snakker her om et solidaritetsprincip: Når man skaber 'Retentionsraum', hjælper man med at reducere vandmængder i områder længere nede af flode, mens byen Køln profiterer af de fælles tiltag.

Cobe
Illustration: Cobe.

Byrum, der til tider står under vand

I 2016 vandt tegnestuen Cobe masterplankonkurrencen for at transformere den tidligere industrihavn Deutzer Hafen i det centrale Køln, placeret langs Rhinen, til en ny, blandet bydel med boliger, erhverv og sociale institutioner. Deutzer Hafen er et område, der er udpeget som 'Retentionsraum', og i konkurrencen var det krav at arbejde med en ”Retentionsraumbilanz” (balance).

Man skulle gennem et antal af simulationer bevise, at man kunne skabe et vist antal kubikmeter rum til potentiel oversvømmelse. Men hvordan udvikler man en ny bydel, som undertiden står under vand? Hvordan sikrer man, at store mængder af regnvand ved skybrud kan optages, og at vandkvaliteten samtidig forbedres? Hvordan garanterer man samtidig tilgang og kontakt til vandet?

Cobes masterplan definerer en ny bydel i forskellige niveauer omkring det centrale havnebassin. Store eksisterende engområder afgrænser kvarteret til floden, som allerede i dag jævnligt bliver oversvømmet. Projektet arbejder med en differentieret by-topografi, som tilpasser bydelen til de forskellige situationer af høj- eller lavvande, og gør det muligt at beholde så mange af de gamle byggerier som muligt.

Havnens karakter kan således bevares og blive bydelens karakteristiske identitet. Arkitektur og mobilitet tænkes ligeledes ind i havnens profil og gør Deutzer Hafen tilgængeligt for alle.

Masterplanen består af et system af byrum og gader, som kombinerer højvandssikre niveauer med lave niveauer, der kan oversvømmes: Lavest, på den nuværende kote, ligger en ny promenade, som jævnligt vil blive oversvømmet. Promenaden definerer det gamle havnestrøg omkring det centrale havnebassin og garanter, at vandkanten i sin helhed bliver offentlig tilgængelig.

Parkeringskældre som mulige rum til oversvømmelse

Nye pladser placeres på et mellemniveau, som forbindes med trapper og ramper til det øverste niveau. De er altid tørre og fungerer som trygge tilgangs- og redningsveje ind til byggerierne. I kontrast til de urbane pladser består masterplanen af tre frodige, grønne parker med forbindelse til promenaden og de omgivende engområder. I parkerne samles og renses regnvand, hvilket skaber oplevelser og særlige møder omkring vandet.

Et anden vigtigt designelement i Deutzer Hafen er bygningernes sokler. Det er præcis her, hvor kvarterets arkitektur og promenaden mødes på forskellige niveauer: promenaden på det lave niveau, og bygningerne på det høje. Målet er at skabe en sokkel med mange udadvendte funktioner. Disse funktioner ligger delvist på den samme kote som promenaden, sikret med særlige porte mod oversvømmelse. Andre funktioner ligger på det øverste niveau, hvor trapper, ramper og grønne terrasser bliver et slags byrumsmøbler mellem de forskellige niveauer.

I løbet af konkurrencen viste alle simulationer, at de store vandmængder, der optræder gennem en stormflod, ikke kan håndteres alene med at oversvømme promenade, pladser og parker. Floden vil få brug for mere plads. Ideen har her været at bruge alle parkeringskældre som mulige rum til oversvømmelse.

Cobe
Illustration: Cobe.

Sundere vandmiljø

Klimaforandringer skaber også andre udfordringer for Køln. Skybrud og tørke er blevet essentielle parameter i udvikling af byernes byrum og landskab. I Deutzer Hafen er regnvandskonceptet mere end bare at håndtere regnvand og viser nye veje for, hvordan man kan iscenesætte og håndtere regnvand og bringe folk tættere på vandet. Forenden af havnebassinet placeres derfor en offentlig pool, som opsamler og renser regnvand og overskudsvarme fra bydelen. En pumpe tilfører desuden vand fra havnebassinet, som strømmer igennem plantefiltre og ender som et vandfald i floden. Det igangsætter en konstant cirkulation i bassinet og hjælper med at skabe et sundere vandmiljø i floden og en mulighed for at svømme i Rhinen i fremtiden.

Det nye bykvarter i Køln kommer til at huse boliger til 5.000 indbyggere og arbejdspladser for yderligere 4.500 mennesker. Cobes masterplan for Deutzer Hafen er præ-certificeret med DGNB Platin.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger