Per Henrik Nielsen
Per Henrik Nielsen, projektchef , Vandcenter Syd

Per Henrik Nielsen er projektchef ved Vandcenter Syd.